Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt

Första fördelningen, musik


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Re:Orient/ Bazar Blå, Khaled Jubran och Khaled Yassine, Libanon, Jordanien, Egypten, Tunisien, Norge, Danmark, Sverige, 100 000
Femtastic/Dam Dutches – Female urban exchange, Sverige, Holland, 150 000

Samtliga ansökningar
Music Against Violence, Gaza Singing for Peace step 3, Palestina, Israel, Egypten, Sverige
Re:Orient/Bazar Blå, Khaled Jubran och Khaled Yassine, Libanon, Jordanien, Egypten, Tunisien, Norge, Danmark, Sverige
Defueld, showcase på MusExpo Los Angeles, USA
Sofia Härdig Group, Storbritannien, Sverige
Andreas Jonsson Music Productions/Zasp, Let`s Unite, Sverige
Tentakel, Stockholm och Errant Bodies, Berlin, Tyskland
Kachikally Kulturföreningen, Playing For Change Sweden, Gambia, USA, Spanien
Bluebrink Production AB, Kvinnliga duetter från norden till världen/ Female duets from the north to the world, Grönland, Färöarna, Finland, Norge, Danmark, Island, Åland, Sverige
Tigris Fåglar koralgrupp, Tigris Fåglar femte festival (Från Mesopotamien till Vikingarnas land), Sverige, Irak, Tuisien
Femtastic/Dam Dutches – Female urban exchange, Sverige, Holland
Eric Ericson International Choral Centre, Musik och Medmänsklighet, Sverige
Musikgruppen RAA, Dubbla jubiléer 40 och 400 år, Sverige, Holland
The Impossible Music Sessions Stockholm, Session #3, Norden, Tibet, USA

 

Header logo