Projektbidrag inom scenkonst avseende produktion, presentation och främjande till yrkesverksamma fria aktörer inom dans 2015


Beviljade bidrag, belopp i kr
Adekwhat, There is no such thing as silly things, 250 000
Arena Baubo, Kamouflage, 300 000
Compagnie Jus de la Vie, Traces, 85 000
Dalija Acin Thelander, Sensescapes, 200 000
Daniel AlmgrenRecén och Anna Asplind, Den Ekologiska Teatern, 200 000
Dansbyrån, Dansbaren 2015 - Kunskaper i rörelse mellan dåtid, nutid och, 200 000
Danscentrum Stockholm, DC Stockholms främjande och publika arbete, 500 000
DIS/Dans i Stockholms stad och län/DANSISTAN, DANSISTAN, 250 000
E=mc2 Danskonst, The Seven Continents , 225 000
Efva Lilja Dance and Art Production, Ett hus, en ko och en kvinna, 250 000
Heart Archive, Anaayafågeln, 200 000
Jeanette Langert AB, Moi, 300 000
Juli/Jon, Everything Remains, 115 000
Minna Elif Wendin, VERSALER, 200 000
Mold, mat mata matas, 200 000
Rani Nair, Nytt solo för Astad Deboo, 300 000
Satellit Scenkonst, Satellit Festival, 350 000
Zoë Poluch, Radio 43, 150 000

Samtliga ansökningar
Adekwhat
Amanda Apetrea,Mica Sigourney/ÖFA-kollektivet
Andersson Dance möter Scottish Ensemble: Modeller för internationell dans/musikproduktion
Animalarium
Arena Baubo
Arkeolog 8
Art of Spectra
Art of Spectra
Autopilot
Bastardproduktion
Benedikte Esperi
Big Wind
ByströmKällblad
C Tingskogs Dansaktioner
Carmen Olsson dance - genom Vita Cultur
Compagnie Jus de la Vie
Crowd Company/Marika Hedemyr
Dalija Acin Thelander
Daniel AlmgrenRecén och Anna Asplind
Dansbyrån
Danscentrum Stockholm
Danscentrum Stockholm
Dinis Machado
DIS/Dans i Stockholms stad och län/DANSISTAN
E=mc2 Danskonst
Efva Lilja Dance and Art Production
Elin Hermansson
Eva Ingemarsson Dansproduktion
Framework Dancing Art
Föreningen Berglund
Föreningen Dan Tai / Ingrid Olterman Dans
Heart Archive
Hirame
Idun
IMPRO.NU
IMPRO.NU och Tromäki Dance Company
Jeanette Langert AB
JUCK
Juli/Jon
KID/Klassisk Indisk Dansproduktion
KolKo ink.
Kollaborativet
Koreografiska Konstitutet
LAVA-Dansproduktion
Ludvig Daae
Malin Hellkvist Sellén
Marcus Baldemar
Maria Nilsson Waller & Co.
MDT
Minna Elif Wendin
Minna Elif Wendin
Mold
MOPAproduktion
Nordic Baroque Dancers
Not Convinced Art- and Performance Collective
ODissi Dansproduktion
Peter Mills/enskild firma
Rani Nair
Rebecka Stillman
Rörelsen-koreografer i Skåne
Salka Ardal Rosengren
Satellit Scenkonst
Shake it Collaborations
Sharikompaniet
Sidney Leoni
Sigge Modigh / Can I Do This?
SITOTI dans
SOMOS- Som oss
Stephopp AB/ Åström o Bring
Säfsten Produktion AB
Temabo AB, Bergsunds äldreboende
Teresia Björk & Per Åhlund
Tromäki Dance Company
UTMANA AB
Vitlycke -  Centre for Performing arts
W.danceArt
Weld / Weld Company / Anna Koch
Winding Road
ZebaraDans
Zoë Poluch
ÖFA-kollektivet

Header logo