Projektbidrag bild- och formkonst

 

Beslutade bidrag, belopp i kronor
Baltic Art Center, Vertigo Sea, 160 000
CC7, The Mirror Institution Along the 18th Longitude, 100 000
Firma Roger von Reybekiel, Spektrum, 100 000
Karin Andersson, Four, utställningar januari-april 2015, 40 000
Museet för Glömska, Is This the Time for Art?, 100 000
PSDNA Studio AB, Feministisk Formbar, 50 000
Röda Sten Konsthall, Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2015, 650 000
Supermarket Art Fair, Supermarket 2015, 220 000

Samtliga sökande
Animal Spirits
Ann Wolff Collection
Anna Hesselgren
Baltic Art Center
Bautafilm AB
Breadfield
CC7 
Collaboratory
Deltakonst ek för
Designstudio Sandra Praun
Fa BW Projects
Firma AnnaBloch
Firma Kerstin Hamilton
Firma Roger von Reybekiel
Flamingo Grafik
Floating Pictures
FORUM Jean Claude Arnault HB Nutidsplats f. kultur
Föreningen ARNA i Fågelriket
Föreningen Curatorial Mutiny
Förlaget 284
Galleri A50
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art
Interim kultur AB (svb)
J Lexander AB
Jin Sook So
Karin Andersson
Karolina Bång
KKV Grafik Malmö
KKV Göteborg
Kulturföreningen Artpit
Kulturföreningen Street Art Österlen
Kvinnorättsförbundet i Malmö
Love Hulten
Marabouparken
Marabouparken konsthall/Stiftelsen Parken
Marabouparken konsthall/Stiftelsen Parken
maria vinka ab
Martin Hellberg - De Facto
Meur Produktion
MGPRODUCTIONS
Museet för Glömska
Nordic African Women
Nordic Textile Art
OEI
Platform Stockholm 7277610 Canada inc. filial
Plattform
PSDNA Studio AB
Röda Sten Konsthall
Sal Idriss
Sebastian Schildt AB
Skulpturskolan
Snowball Cultural Productions
Sofie Bly AB
Soil
Stiftelsen Konsthantverkscentrum
Stiftelsen Wanås utställningar
Stratimirovic Art Light Design
Supermarket Art Fair
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse (Ljungbergmuseet)
Sveriges Konstföreningar
Tatsens Museer för Världskultur
Tensta konsthall
Vision Forum
Öbergs Bild & Reportage

Header logo