Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Barents Publisher/Sirillus AB, Meänkielispråkig litteratur - i original och översättning, 50000
JIC Media, Det tysta arvet, 60000
romer för kulturell utveckling, Digitalisering av utställningen Vi är romer, 50000
Ruin, Utgivning av barnboken "Nöten" av Sara Shulman och Karl Kjäll, 80000
A-Script Förlag, Boken om Popp och hans mamma Alice. Två resandeliv i Göteborg, 70000
É Romani Glinda, The gipsy piano tuner and other Romani stories, 60000

Samtliga ansökningar

Bohusläns museum, Bok om cirkus och resande
Barents Publisher/Sirillus AB, Meänkielispråkig litteratur – i original och översättning
JIC Media, Bok
romer för kulturell utveckling, Digitalisering av utställningen Vi är romer
Ruin, Utgivning av barnboken "Nöten" av Sara Shulman och Karl Kjäll
A-Script Förlag, Boken om Popp och hans mamma Alice. Två resandeliv i Göteborg
marakatti, litteratur produktion och utgivning
É Romani Glinda, Adrianas val
É Romani Glinda , The gipsy piano tuner and other Romani stories
Qub förlag, Utgivning av sydsamisk översättning av Queering sápmi
Institutet för språk och folkminnen, Utgivning av en bok med bilder
Lattjo Drom, Romani United -en kokbok om, med och av romska kvinnor

Header logo