Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 21 oktober

Titel: Kontinentaldrift. Resa genom ett Europa i förvandling
Författare: Jönsson, Dan
Utgivare: 10TAL EVENEMANG
 
Titel: Förlorare. Noteringar om 1800-talets etos
Författare: Luthersson, Peter
Utgivare: Bladh by Bladh AB
 
Titel: Drömmen om jämlikhet
Författare: Malm Lindberg, Henrik
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Fru Petrovas sko
Författare: Agrell, Wilhelm
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Makten över åsikterna. DN under Olof Lagercrantz och Sven-Erik Larsson
Författare: Nycander, Svante
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Andreas och Kirgizistans hemlighet
Författare: Hedfors, Andreas
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Popmusik rimmar på politik
Författare: Gunnarson, Anna Charlotta
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Ofärdsland
Författare: Werne, Kent
Utgivare: Bokförlaget Atlas
 
Titel: Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull
Författare: Adelswärd, Viveca
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Därför gör kärlek ont. En sociologisk förklaring
Författare: Illouz, Eva
Översättare: Svenja Hums
Utgivare: Daidalos
 
Titel: En färdplan för prekariatet
Författare: Standing, Guy
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Strömningar i matematikens filosofi
Författare: Rasmusson, Petter
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Istanbul. Vandringar i Europas största stad
Författare: Foconi, Stefan
Utgivare: Dialogos Förlag AB
 
Titel: Neandertalmänniskan - På spaning efter försvunna gener
Författare: Pääbo, Svante
Översättare: Elin Isberg
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Om ickevåld : Tal, artiklar och brev 1906-1948
Författare: Gandhi, MK
Översättare: Erik Carlquist
Utgivare: h:ström - Text & Kultur
 
Titel: Människan mot staten
Författare: Spencer, Herbert
Översättare: Erik Carlquist
Utgivare: h:ström - Text & Kultur
 
Titel: Den döende kommunismen
Författare: Wolfgang, Hansson
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år
Författare: Wolke, Lars Ericson 
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Augustus
Författare: Goldsworthy, Adrian
Översättare: Charlotte Hjukström
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Röd kärlek
Författare: Leo, Maxim
Översättare: Nina Katarina Karlsson
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Migration och utveckling: att resa sig ur fattigdom
Författare: Segerfeldt, Fredrik
Utgivare: Hydra Förlag AB
 
Titel: Hannah Arendts 1940-tal En ickebiografi i tre delar
Författare: Persson, Annika Ruth
Utgivare: Kabusa Böcker
 
Titel: Malcolm X
Författare: Marable, Manning
Översättare: Stefan Lindgren
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Nyttiga människor
Författare: Qviström, David
Utgivare: Natur och Kultur
 
Titel: Farväl till kärnkraften?
Författare: Kågeson, Per
Utgivare: Nature Associates KL
 
Titel: Mellan kaos och kontroll
Författare: Hamma, AnnaSara
Utgivare: Nordic Academic Press

Titel: Det gemensamma
Författare: Wennemo, Irene
Utgivare: Premiss förlag, Arenagruppen
 
Titel: Marknad på villovägar
Författare: Meijling, Jesper
Utgivare: Premiss förlag, Arenagruppen
 
Titel: Pianona i Västerbotten
Författare: Sörlin, Sverker
Utgivare: Premiss förlag, Arenagruppen
 
Titel: Älska din dröm
Författare: Sagnet, Yvan
Översättare: Margareta Zetterström
Utgivare: Sinolex translations/Celanders förlag
 
Titel: Därför hoppar jag
Författare: Higashida, Naoki
Översättare: Ulrika Junker Miranda
Utgivare: Wahlström & Widstrand

Header logo