Beviljat litteraturstöd

Arbetsgruppen för stöd till facklitteratur
Möte den 15 april 2014

Titel: De försvunna oaserna
Författare: Ahmad Hassanein Bey
Översättare: Ulla Ericson
Utgivare: Alhambra Förlag AB
 
Titel: Assyrierna - från Nineve till Södertälje
Författare: Lundgren, Svante
Utgivare: Assyriska riksförbundet i Sverige
 
Titel: Missdådare
Författare: Sandén, Annika
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Julmatchen på västfronten
Författare: Thermaenius, Pehr
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: Kvinnor i Kina
Författare: Thorborg, Marina
Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB
 
Titel: När vinden vänder – Om vikande naturresurser, ekonomisk tillväxt och välfärd
Författare: Bodin, Bengt
Utgivare: Bokförlaget Panta Rei
 
Titel: Varm choklad och psykoterapi
Författare: Bergenheim, Åsa
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: I glömskans land
Författare: Herholz, Ylva
Utgivare: Carlsson Bokförlag
 
Titel: Karl Popper, falsifieringens profet
Författare: Persson, Ulf
Utgivare: CKM Förlag AB
 
Titel: Spridbar media
Författare: Jenkins, Henry; Ford, Sam; Green Jochua
Översättare: Joel Nordqvist
Utgivare: Daidalos
 
Titel: Oljans pris
Författare: Nilsson Bengt G.
Utgivare: Ethno Press HB
 
Titel: Att dö
Författare: Hitchens, Christopher
Översättare: Rikard Svartvik
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Ardernes practica
Författare: Svenberg, Torgny; Murray Jones, Peter
Utgivare: Fri Tanke förlag AB
 
Titel: Svensk politik
Författare: Ohlsson, Per T.
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Kreml
Författare: Merridale, Catherine
Översättare: Claes Göran Green
Utgivare: Historiska Media
 
Titel: Jungfrun från Norge
Författare: Skeie, Tore
Översättare: Inge Knutsson
Utgivare: Karneval förlag
 
Titel: Skamgrepp Femme-inistiska essäer
Författare: Dahl, Ulrika
Utgivare: Leopard Förlag
 
Titel: Pariskommunen
Författare: Marx, Karl
Översättare: Hannes Sköld
Utgivare: Murbruk förlag
 
Titel: Den tillfälliga husmodern
Författare: Carlsson, Karin
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Socialdemokrater möter invandrare
Författare: Wallengren, Hans
Utgivare: Nordic Academic Press
 
Titel: Uppdrag Sudan
Författare: Gerami, Natalie
Utgivare: Ordfront
 
Titel: En perfekt natt - Varför du sover och hur du gör det bättre
Författare: Hedensjö, Björn
Utgivare: Volante

Header logo