Läsfrämjande insatser

Andra fördelningen 2014

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
10TAL, Poesistafett för integrering, 200 000
Bokspindeln, Läsa, Leka, Mångspråka - identitetsutveckling i flerspråkig miljö, 350 000
Borås Stad, Högläsning i Knacka på!, 300 000
Botkyrka kommun, Läslustarna – förskolorna läser, 300 000
Botkyrka konsthall, The Mirror Institution Along the 18th Longitude/Read it Yourself, 70 000
Båstads kommun, Läs- och skrivcirklar med Introduktionsprogrammet, 30 000
Båstads kommun, Läslust med SFI, 30 000
Fabula Storytelling, Muntliga Biblioteket, 250 000
Föreningen Mikaelgårdens läkepedagogiska institut, Mikaelgården läser, 40 000
Författarcentrum Öst, Litterär friskvård, 138 000
Haninge kommun, Förbjudna böcker, 50 000
IF Metall, Läs för mej, pappa!, 150 000
Kalmar regionförbundet, RELÄ, REgionen LÄser, 500 000
Kultur i Väst, Sommarboken, 600 000
Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens folkbibliotek och studieförbund i samverkan för ökat läsande, 80 000
Länsbibliotek Sörmland, Bokrecept, 150 000
Länsbibliotek Östergötland/Regionförbundet Östsam, Läsvågen - läslust på Götabiblioteken, 500 000
Motala bibliotek, Motala kommun, Läsprojektet Motala Läser, 300 000
Mölndals kommun/BOU, Modersmålsbiblioteket, 100 000
Nacka kommun/Nacka kommunala bibliotek, Språkriket 3.0 del2, 200 000
Region Gotland/Gotlands Kommun, Badhusbibliotek, 50 000
Regionbibliotek Stockholm, Möten med litteratur, 550 000
Regionförbundet Jönköpings län, FoUrum, Letterbox Club Sverige, 700 000
Roger Josefsson L-art, Turnerande Barbro Lindgren-utställning för barn avsedd för mindre bibliotek, 200 000
Skådebanan i Dalarna, Äldre läser för allas barnbarn, 60 000
Småbyarnas Kultur och Miljöförening, Kom ljug mig en saga, 250 000
Stockholms stadsbibliotek, Barnens boktipsare, 1 200 000
Storfors bibliotek, Berätta, skapa, dramatisera, 40 000
Teskedsorden, Inte en främling, 150 000
Vindelns kommunbibliotek, Det magiska ordet, 250 000
Östersunds bibliotek, Läsverkstan, 200 000
Översättarcentrum, Översättning - hur gör man?, 30 000

Samtliga ansökningar
10TAL, Poesistafett för integrering
AK Inspiration, Kan verkligen jag?
Barn- och utbildningsförvaltningen, Med ALMA i handen - en metod för barns gränsöverskridande läsning
Bergs Kommunbibliotek, Godnattstunden
Bildmuseet, Umeå universitet, Läsfrämjande program i anslutning till utställningen Årets svenska bilderbok
Bokspindeln, Läsa, Leka, Mångspråka - identitetsutveckling i flerspråkig miljö
Borås Stad, Högläsning i Knacka på!
Botkyrka kommun, Läslustarna – förskolorna läser
Botkyrka konsthall, The Mirror Institution Along the 18th Longitude/Read it Yourself
BrenckertMedia, Sanna och Tossingarna
Båstads kommun, Läs- och skrivcirklar med Introduktionsprogrammet
Båstads kommun, Läslust med SFI
DELS Tidskrifter AB, Living Dead. Unga läser gamla författare
Fabula Storytelling, Muntliga Biblioteket
Fridaskolorna , Läskabaré
Friskola Fria Emilia, Kroppen läser
Friskolan Lust och Lära i Bollnäs AB, Lust och Läsa
Färgelanda kommun, Läs och ses
Föreningen Mikaelgårdens läkepedagogiska institut, Mikaelgården läser
Föreningen SweSom, Läs & Lär!
Författarcentrum Öst, Infratruktur för litterära arrangemang
Författarcentrum Öst, Litterär friskvård
Författarcentrum Öst, Lokala Läsambassadörer
Författarcentrum Öst, Övergripande projektutveckling och förstudie
Förskolan Grinden, Gör dig redo för läsning!
Göteborgs Integrations Center, Illustrerad ljudböcker - Mångkulturellt ljudboksbibliotek
Haninge kommun, Förbjudna böcker
IF Metall, Läs för mej, pappa!
Kalmar regionförbundet, RELÄ, REgionen LÄser
Knivsta friskola ekonomisk förening, Att skapa egna tryckta  böcker  i skolan
Kompani 415, Frukostsalong
Kristianstads kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen, Litterär salong
Kultur i Väst, Sommarboken
Köpings stadsbibliotek, Läs en bok med mig!
Laholms kommun, Språkväskor för nyanlända
LitteraLund, KULTUR Lunds kommun, LitteraLund Festival: Breddade publikperspektiv
Lycksele Kommun, Bokpåsar för hemspråk
Lycksele Kommun, Läslust och läslist
Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens folkbibliotek och studieförbund i samverkan för ökat läsande
Länsbibliotek Sörmland, Bokrecept
Länsbibliotek Östergötland/Regionförbundet Östsam, Läsvågen - läslust på Götabiblioteken
Malmö stad Förskoleförvaltningen, Läsfrämjande insatser för förskolan i Malmö stad
Malmö stad/Kirsebergsbiblioteket, Rista in: Författarbesök och skrivarverkstad med Per Ole Persson
Marabouparken Konsthall, Ordbild
Mediaverkstaden Skåne, Fansinverkstad
Motala bibliotek, Motala kommun, Läsprojektet Motala Läser
Munkedals kommun, Biblioteket - det lärande rummet
Mölndals kommu/BOU, Modersmålsbiblioteket
Nacka kommun/Nacka kommunala bibliotek, Språkriket 3.0 del2
NBV MittSverige, Projekt Läslust
NBV ÖrebroMälardalen, Äg din värld
NÄFS/Sveriges Författarförbund, Läsning och läsförmedling på folkbibliotek ut låntagarperspektiv
Region Gotland/Gotlands Kommun, Badhusbibliotek
Regionbibliotek Stockholm, Möten med litteratur
Regionförbundet Jönköpings län, FoUrum, Letterbox Club Sverige
Right 2 Choose, RIGHT 2 CHOOSE . -LÄSA TALA SKRIVA
Roger Josefsson L-Art, Turnerande Barbro Lindgren-utställning för barn avsedd för mindre bibliotek
SDF Öster, Kulturen, Bilderböckernas hemligheter – en nyckel till kunskapens skrin
Skådebanan i Dalarna, Äldre läser för allas barnbarn
Småbyarnas Kultur och Miljöförening, Kom ljug mig en saga
Stockholms stadsbibliotek, Barnens boktipsare
Stockholms stadsbibliotek, Ordkalaset - det blommar i skafferoben!
Storfors bibliotek, Berätta, skapa, dramatisera
Studiefrämjandet Uppsala län, Kreativt läsande i Uppsala län
Teskedsorden, Inte en främling
Tollarps bibliotek, Levandegöra litteratur genom musik och dramatisering
Trollhättans Stad, Böcker bygger broar
Vellinge kommun, LGR11 i Biblioteket
Vindelns kommunbibliotek, Det magiska ordet
Värmdö bibliotek , Nu kan jag läsa en hel bok!
Zolondo, Zolondo, en app för läsning
Åkrahäll gymnasieskolan i Nybro, Jakten på svenskheten - en litterär resa för språkintroduktion
Älvdalens sockenbibliotek, Språkträdet - Förskola och bibliotek i samverkan
Östersunds bibliotek, Läsverkstan
Östersunds kommun/Regional biblioteksverksamhet, Zpråk-länken: ett samverkansprojekt mellan logopeder, BVC och bibliotek i Jämtl
Översättarcentrum, Översättning - hur gör man?

Header logo