Utvecklingsbidrag för kulturtidskrifter

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Läsning i väntrummet, 50 000
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Verksamheter 2014, 125 000
Kulturföreningen Glänta, Små applikationer, stora berättelser - samverkan kring litteratur och digitalisering, 100 000
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsautomaten, 90 000
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken.se, 300 000
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsverkstaden Skåne, 125 000
Nätverkstan Kultur i Väst AB, Kulturchock, 1 250 000
Stiftelsen Konstperspektiv, Digital kanal, 40 000
Tidskriftsverkstaden i Väst Ekonomisk Förening, Tidskriftsverkstaden i Väst, 225 000
TVS, Text Visuell Studio, www.tidskrift.nu, 100 000

Samtliga sökande
Dokumentärmagasinet Public Service ek för, Projekt: Att göra kulturtidskrifter relevanta i den digitala eran.
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Läsning i väntrummet
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Verksamheter 2014
Kulturföreningen Glänta, Små applikationer, stora berättelser - samverkan kring litteratur och digitalisering
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsautomaten
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken.se
Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsverkstaden Skåne
Nätverkstan Kultur i Väst AB, Kulturchock
Stiftelsen Konstperspektiv, Digital kanal
Tidskriften Nutida Musik, Konstmusiken och kulturdebatten – en samtalsserie/skrivarworkshop,
Tidskriftsverkstaden i Väst Ekonomisk Förening, Tidskriftsverkstaden i Väst
TVS, Text Visuell Studio, www.tidskrift.nu

Header logo