Internationellt kulturutbyte, Samarbetsprojekt

Andra fördelningen, bild och form

  
Beviljade ansökningar, belopp i kronor   
Art Lab Gnesta, Swamp Storytelling,  Indien,  110 000
ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art, Motbilder/Counterparts,  Sverige, 150 000
Koncentrat, Kirunatopia-In the Shadow of the Future-Art on Landscape and Ressorces in the 21stCentury, Tyskland, 145 000

Samtliga ansökningar
Maiken Stene ensk firma, Glasmo, Danmark
Contour, Metamorphosis, Italien
HICCUP, NUDE, Tyskland
Björn Larsson, Fotografen – en social fotohistoria, Syd Korea
Small House, Salonul Magic 4: Travelling Art, Sverige, Rumänien

Header logo