Forskningsmedel för centrala museer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Statens musikverk, 550 000
Statens musikverk, 600 000
Statens historiska museum, 420 000
Statens historiska museum, 450 000
Naturhistoriska riksmuseet, 400 000
Stiftelsen Nordiska museet, 334 000
Tekniska museet, 700 000

Samtliga ansökningar
Statens musikverk
Statens musikverk
Statens maritima museum
Statens historiska museum
Statens historiska museum
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Stiftelsen Nordiska museet
Nationalmuseum
Tekniska museet
Arbetets museum

Header logo