Centrala amatörkulturorganisationer

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Amatörkulturens samrådsgrupp, 480 000
Amatörteaterns Riksförbund, 2 530 000
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, 380 000
Berättarnätet Sverige, 45 000
Föreningen för Tidig Musik, 90 000
Föreningen Liv i Sverige, 80 000
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, 60 000
Riksförbundet för Folkmusik och Dans, 715 000
Riksförbundet Svensk Fotografi, 140 000
Riksförbundet Visan i Sverige, 80 000
Svenska Arbetarsångarförbundet, 125 000
Svenska Folkdansringen, 535 000
Svenska Missionskyrkans Musikkårer, 35 000
Svenska Missionskyrkans Sångarförbund, 70 000
Sverigefinska Riksförbundet/Amatör-teaterförbundet, 600 000
Sveriges Arbetarteaterförbund, 500 000
Sveriges Hembygdsförbund, 500 000
Sveriges Kyrkosångsförbund, 400 000
Sveriges Körförbund, 2 005 000
Sveriges Orkesterförbund, 1 530 000
Sveriges Spelmäns Riksförbund, 485 000

Header logo