Verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dansnät Sverige, 2 400 000
Stiftelsen Internationella Vadstena Akademien, 3 150 000
Kungliga Musikaliska Akademien, 4 600 000
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater, 1 000 000
Eric Ericsons Kammarkör, 1 250 000
Stiftelsen Eric Sahlström Institutet, 1 000 000
Unga Klara, 3 500 000
Orionteatern, 3 150 000
Strindbergs Intima teater, 1 400 000

Bordlagd
Föreningen Dalhallas Vänner

Header logo