Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Baltic Art Center, 650 000
Intercult, 1 100 000
Kurdiska Biblioteket, 400 000
Mångkulturellt centrum, 1 100 000
Svensk Teaterunion - Svenska ITI, 600 000
Svenska ASSITEJ, 575 000
Trans Europe Halles, 150 000
Visby Internationella Tonsättarcentrum, 450 000

Header logo