Verksamhetsbidrag och bidrag till förvärv av konst

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Bygdegårdarnas Riksförbund, verksamhetsbidrag, 850 000
Folkets Hus och Parker, konstnärlig gestaltning, 325 000
Folkets Hus och Parker, verksamhetsbidrag, 10 050 000
Riksföreningen Våra Gårdar, verksamhetsbidrag, 425 000
Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté, "Konst åt Alla", 1 075 000

Samtliga sökande
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar
Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté

Header logo