Utvecklingsbidrag

Fördelning av utvecklingsbidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 2012

 

Beviljade ansökningar, belopp i kr
Stockholms Stadsteater AB, Utveckling av samverkan kring statistik inom scenkonsten, 550 000
Cirkör AB, Cirkör Lab-internationell konstnärlig utvecklingsmiljö för nycirkus, 450 000
Folkoperan AB, Opera Showroom, 500 000
Region Värmland/ Dans i Värmland, Dansplattform Värmland, 600 000
Landstinget Dalarna, RESiDANS, 450 000
Landstinget Dalarna, Ung Jazz Dalarna, 200 000
Gävleborg Läns Landsting/ Musik Gävleborg, Dans på Scen, 300 000
Folkteatern i Gävleborgs län, Implementering - Publika processer, 400 000

Samtliga ansökningar
Stockholms Stadsteater AB
Cirkör AB
Stockholms läns landsting
Folkoperan AB
Region Värmland/ Dans i Värmland
Wermland Opera
Landstinget Dalarna, 2 st
Gävleborg Läns Landsting/ Musik Gävleborg
Folkteatern i Gävleborgs län

Header logo