Samarbetsprojekt, internationell kulturverksamhet

Andra fördelningen 2012

 

Beviljade belopp i kronor

Bild
Formverk (art zone), Belgrade art fair 2012, Västra Balkan och övriga Europa, 100 000  
Jesper Nordahl/Karina Karaeva, New Gravity, Ryssland, 95 000  
Signal - Center för samtidskonst, Stupidity (arbetstitel), Malmö/Sverige/Frankrike, 45 000  
Supermarket Art Fair, Supermarket 2013 - Stockholm Independent Art Fair, Stockholm, 125 000  
Verkligheten, Survival Kit/Umeå: upptakten, Sverige/Lettland, 130 000  

Dans
CCAP, Weaving Labour of Politics, Stockholm, 100 000  

Konstområdesövergripande
Key Performance & Gisèle Vienne/DACM, CREATION VIENNE, Frankrike, Belgigen Tyskland, Sverige, 200 000  
Tritonus HB, Hemkomst, Island, 38 000  

Musik
Sofia Härdig band, Danmark, Norge, Tyskland, England, 25 000  

Teater
Dramalabbet, Women´s Voice III, Stockholm/Georgien, 90 000  
Subtopia, Exportprojekt för svensk samtida cirkus, Spanien, 150 000  

Samtliga sökande

Bild
Flow Woodworks, Sverige, Tyskland, Finland
Formverk (art zone), Serbien
Galleri SteinslandBerliner, USA
Jesper Nordahl, Ryssland
kubla, Sverige
Seriefrämjandet, Frankrike
Signal - Center för samtidskonst, Sverige/Frankrike
Supermarket Art Fair, Sverige
Sveriges Ambassad i Belgrad, Belgrad/Serbien
Uppsala Fotografiska Sällskap, Sverige/Uppsala
Verkligheten, Sverige/Lettland

Dans
CCAP, Sverige
Edsviken konsthall AB, Stockholm
KORDA Art Productions, Sverige/Cypern
Loco World AB, Vilhelmina/Västerbotten/Kina

Konstområdesövergripande
Companion Star, USA
IDKA, Institutet för digitala konstarter, Gävleborgs län/Mexico, Sverige
Institutet, Frankrike, Tyskland (samt övriga Europa)
JUNGLE FEVER YOUTHCLUB, Uganda
Kalebassi Kulturförening, Senegal
Key Performance, Frankrike/ Belgien/Tyskland/Sverige
Korpilombolo kulturförening, Pajala, Norrbottens län/Colombia
Loco World AB, Sverige
Tritonus HB, Island

Musik
Filthy Records, Danmark, Norge, Tyskland, England
Folk Practice Academy, Estland, Sverige
Föreningen folksångsfrämjandet, Storbritannien, Norge, Sverige
GDM, Polen, Sverige, England
Göteborg Artist Center, Sverige, Danmark
Honest Music, Sverige och Bulgarien
Kullén, Annie Signe, Kristiansand, Norge
Kulturföreningen Full Pull, Europa
Musica Vitae/Musik i Syd, Grekland
Yakumbé, Frankrike, Monticoux/Toulouse

Teater
Bergbohm Culture Communications, Gotland samt Stockholm/Georgien, Litauen, Vitryssland, Polen, Bulgarien
Dramalabbet, Stockholm/Georgien
Force majeure, Stockholm/Västra Götaland/Norge, Island, Peru
Kista Teater, Tyskland
Latinamerikanska Folkteatern, Stocholm/Argentina, Chile, Uruguay
Nya Swea, Uganda
Subtopia/Upplev Botkyrka AB, Spanien

Header logo