Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Verksamhetsbidrag 2012

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Cirkör AB, 6 500 000
Folkoperan AB, 14 360 000
Gävle Konserthus & Symfoniorkester, Gävle kommun, 14 309 000
Gävleborgs Läns Landsting Musik Gävleborg, 5 978 000
Landstinget Dalarna, 14 235 000
Nya Västanå Teater, 3 166 000
Oktoberteatern, 2 417 000
Region Värmland, 16 698 000
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län, 7 707 000
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 7 443 000
Stiftelsen Värmlandsoperan, 18 032 000
Stockholms läns landsting, 6 028 000
Stockholms Stadsteater AB, 50 424 000
Uppsala Läns Landsting (regional musikverksamhet), 10 951 000
Uppsala Läns Landsting (Uppsala kammarorkester), 3 608 000
Uppsala stadsteater AB, 15 215 000

Header logo