Organisationer inom bild- och formområdet

 

Verksamhetsbidrag till främjandeorganisationer inom bild- och formområdet

Beviljade bidrag, belopp i kronor
(varav medel för utställningsersättning)
Folkrörelsernas Konstfrämjande, 4 100 000 (700 000)
Sveriges Konstföreningar, 8 280 000 (4 930 000)


Verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ

Beviljade bidrag, belopp i kronor
(varav medel för att betala ersättning till bild- och formkonstnärer vars verk man ställt ut)
125 Kvadrat, 80 000 (32 500)
blås&knåda, 250 000 (54 000)
Drejeriet butik och galleri, 60 000 (25 000)
Formargruppen, 146 000 (30 000)
Föreningen för Nutida Svenskt Silver, 200 000 (36 000)
Gotländska Konsthantverkare och Formgivare, 110 000 (35 000)
Kaleido Konsthantverk, 97 000 (37 000)
Keramikgruppen Kaolin, 200 000 (65 000)
Konsthantverkarna i Örebro län, 110 000 (65 000)
Konsthantverkarna Stockholm, 220 000 (47 000)
Lerverk Butik & Galleri, 155 000 (41 250)
Not Quite, 100 000 (50 000)
Nääs Art & Kraft Konsthantverk, 200 000 (70 000)
Värmlands Konsthantverkare, 72 000 (39 000)


Utrustningsbidrag till Konstnärernas kollektivverkstäder

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Animation i Väst, 60 000
Digitala Bildverkstan i Göteborg, 70 000
KKV Grafik Malmö, 90 000
KKV Göteborg, 65 000
KKV-Bohuslän, 190 000
Konstnärernas Kollektivverkstad i Luleå, 120 000
Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka, 230 000
Mediaverkstaden Skåne, 100 000
Not Quite, 80 000
Stiftelsen Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental, 125 000
Stockholms glassliperi, 90 000
Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad, 30 000

Header logo