Läsfrämjande insatser i samarbete mellan folkbibliotek och studieförbund

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Länsbibliotek Gävleborg Uppsala, Sandviken och Uppsala läser och berättar, 300 000
Länsbiblioteket Västernorrland, LÄSBRYGGAN - ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och ABF Västernorrland, 350 000
Regionbibliotek Stockholm, Ombud i läsningens tjänst, 350 000

Samtliga sökande
Länsbibliotek Dalarna
Länsbibliotek Gävleborg Uppsala
Länsbiblioteket Västernorrland
Regionbibliotek Stockholm
Regionbibliotek Stockholm
Studiefrämjandet Uppsala län

Header logo