Kulturtidskrifter

Fördelning av produktionsstöd för år 2012

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Aiolos - tidskrift för litteratur, teori och estetik, 150 000
ALIF Somalisk tidskrift, 25 000
Anushilon, 25 000
Arche, 300 000
Arkitekturtidskriften KRITIK, 150 000
Artikel 14, 100 000
Avaye Zan, 75 000
Balder, 175 000
Bang, 600 000
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner, 100 000
Bild & Bubbla, 300 000
Bîrnebun, 50 000
C"est Bon Anthology, 125 000
Danstidningen, 325 000
Det Grymma Svärdet, 50 000
Diaspora/Dijaspora, 50 000
Divan Tidskrift för psykoanalys och kultur, 400 000
É Romani Glinda, 150 000
Expo/demokratisk tidskrift, 400 000
Faktum, 125 000
Faslnameye baran, 50 000
Film & TV, 225 000
FILMRUTAN, 125 000
Filosofisk tidskrift, 25 000
Fjärde Världen, 75 000
FLM, 325 000
Fotografisk Tidskrift, 50 000
Fronesis, 450 000
Ful, 125 000
Galago, 125 000
Glänta, 700 000
Grafiknytt, 100 000
i&m, Invandrare & Minoriteter, 125 000
Independent World Report, 50 000
Jefferson, 125 000
Judisk Krönika, 200 000
Karavan, 650 000
KINARAPPORT, 100 000
Klimatmagasinet Effekt, 250 000
Konstperspektiv, 475 000
Konsttidningen, 50 000
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, 250 000
Kulturtidningen Zenit, 50 000
Kulturtidskriften Cora, 150 000
Kulturtidskriften Hjärnstorm, 250 000
lambda nordica Tidskrift för homo/lesbisk/transforskning, 25 000
Le Romané Nevimata, 50 000
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift, 75 000
Lira Musikmagasin, 425 000
Lyrikvännen, 400 000
Magasin NIC, 25 000
Mana, 200 000
Medusa, 25 000
METavisi, 75 000
Meänmaa, 50 000
Miljötidningen, 75 000
Musikmagasinet Novell, 200 000
Nuorat, 100 000
Nutida Musik, 350 000
OEI, 350 000
Opsis Barnkultur, 300 000
OPUS, 50 000
Ord&Bild, 700 000
Ordfront magasin, 200 000
Orkester Journalen, 325 000
Paletten, 600 000
Papi, 25 000
Parnass, 50 000
Pockettidningen R, 150 000
Ponton, 200 000
Populär Arkeologi, 125 000
Provins, 350 000
Re:public, 175 000
Sans, 25 000
Scoop-Tidskrift för grävande journalistik, 200 000
Sheriffi, 100 000
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle, 75 000
Socialistisk Debatt, 100 000
SocialPolitik, 275 000
Sonic musiktidningen, 50 000
Subaltern, 200 000
Suecia Polonia, 50 000
Teatertidningen, 500 000
Tidig Musik - från antik till tidig romantik, 125 000
Tidningen Brand, 50 000
Tidskriften 10TAL, 550 000
Tidskriften Arena, 275 000
Tidskriften Arkitektur, 50 000
Tidskriften OPERA, 300 000
Tidskriften Svenskt Konsthantverk, 75 000
TUMMUZ, 50 000
UP (Underground Productions), 25 000
Västsahara, 25 000
 
Helt digitala tidskrifter
100%Culture, 25 000
Alba.nu, 75 000
DIXIKON, 150 000
eProvins.se, 75 000
Ett lysande namn, 50 000
fikssion, 50 000
Hujådå, 25 000
Konsten, 100 000
Kunstkritikk, 50 000
latinamerika.nu, 25 000
Omkonst, 125 000
Romani E Journal, 25 000
Soundofmusic, 125 000
Sydasien nättidskrift, 50 000
Tidningen Kulturen, 125 000
UtställningsEstetiskt Forum, 150 000

Samtliga sökande
Afghanistan-nytt
Aiolos - tidskrift för litteratur, teori och estetik
ALIF Somalisk tidskrift
Alnoor tidskrift
Altazmen
Anushilon
Arche
Arkitekturtidskriften KRITIK
Artikel 14
Avaye Zan
Balder
Bang
Biblis – Kvartalstidskrift för bokvänner
Bild & Bubbla
Bîrnebun
bis
C"est Bon Anthology
Danstidningen
Det Grymma Svärdet
Diaspora/Dijaspora
Divan Tidskrift för psykoanalys och kultur
DramaForum
DSM Debatt • Sanningssökande • Mediakritik
É Romani Glinda
Expo/demokratisk tidskrift
Faktum
Faslnameye baran
Film & TV
FILMRUTAN
Filosofisk tidskrift
Fjärde Världen
FLM
Fotografisk Tidskrift
Fronesis
Ful
Galago
Glänta
Grafiknytt
i&m, Invandrare & Minoriteter
IBBY-bladet
Independent World Report
Internationella Studier
Jefferson
Judisk Krönika
Karavan
KIFÅ Magazine
KINARAPPORT
Klimatmagasinet Effekt
Kom Ut
Konstperspektiv
Konsttidningen
Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik
Kulturimperiet
Kulturtidningen Zenit
Kulturtidskriften Cora
Kulturtidskriften Hjärnstorm
lambda nordica Tidskrift för homo/lesbisk/transforskning
Le Romané Nevimata
Liekki Sverigefinsk kulturtidskrift
Lira Musikmagasin
Lyrikvännen
Magasin NIC
Mana
Medusa
METavisi
Meänmaa
Miljötidningen
Musikmagasinet Novell
Nordic Chinese Times
Nuorat
Nutida Musik
Nya Upplagan
OEI
Opsis Barnkultur
OPUS
Ord&Bild
Ordfront magasin
ordkonst
Orkester Journalen
Paletten
Papi
Parnass
Pennan & Svärdet, tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Pockettidningen R
Ponton
Populär Arkeologi
Provins
Re:public
Sans
Scoop-Tidskrift för grävande journalistik
Seher Banja Luka
Sheriffi
Signum: katolsk orientering om kyrka, kultur och samhälle
Socialistisk Debatt
SocialPolitik
SOMALITIMES
Sonic musiktidningen
Subaltern
Suecia Polonia
Teatertidningen
Tidig Musik - från antik till tidig romantik
Tidningen Brand
Tidningen Yks"Kaks
Tidskriften 10TAL
Tidskriften Arena
Tidskriften Arkitektur
Tidskriften OPERA
Tidskriften Svenskt Konsthantverk
Tivoli
TUMMUZ
UP (Underground Productions)
Vision Balans
Västsahara
Zora Magasin

Helt digitala tidskrifter
100%Culture
Alba.nu
dagensbok.com
DIXIKON
eProvins.se
Eremonaut
Ett lysande namn
fikssion
Hujådå
Konsten
Kulturbloggen.com
Kulturdelen.nu
Kunstkritikk
latinamerika.nu
Omkonst
Romani E Journal
Rondellen/The Rondel
Seglora smedja
Soundofmusic
Sydasien nättidskrift
Teatermagasinet
Throw me away
Tidningen Kulturen
UtställningsEstetiskt Forum

Header logo