Internationellt/interkulturellt kulturutbyte, nätverk verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Culture Clinic, 25 000
Dockteaterföreningen UNIMA-Sverige, 50 000
EIDD Sverige, 100 000
IBBY Sverige, 115 000
Jeunesses Musicales Sverige, 48 000
KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, 55 000
SMBF, 30 000
Subtopia/Upplev Botkyrka AB, 50 000
Svenska IAA.kommittén/KRO, 130 000
Svenska ICOM, 125 000
Svenska kommittén av ICTM, 45 000
Svenska Konstkritikersamfundet, 25 000
Svenska PEN, 300 000
Svenska sektionen ISCM, 70 000
Sveriges Författarförbund, 20 000

Header logo