E-böcker

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Bakhåll, 50 000
Bokförlaget Atlas, 27 465
Bokförlaget Opal AB, 25 000
Bokförlaget Thorén och Lindskog AB, 30 000
CKM Förlag AB, 18 600
E-Leopard Förlag AB, 60 000
Ersatz, 10 000
Ersatz, 8 000
Ersatz, 10 000
Kabusa Böcker, 57 400
Karolinska Institutet University Press, 16 000
Kulturföreningen Glänta, 46 500
Modernista, 72 000
Sekwa förlag, 20 000

Samtliga ansökningar
Apec Förlag AB
B. Wahlströms Bokförlag, Forma Books AB
B. Wahlströms Bokförlag, Forma Books AB
B. Wahlströms Bokförlag, Forma Books AB
B. Wahlströms Bokförlag, Forma Books AB
Bakhåll
Bokförlaget Atlas
Bokförlaget Opal AB
Bokf. Thorén och Lindskog
Bonnierförlagen
Bonnierförlagen
CKM Förlag AB
Dejavu Publicerings AB
E-Leopard Förlag AB
Ersatz
Ersatz
Ersatz
Fri Tanke förlag AB
Hamlet förlag
Kabusa Böcker
Karolinska Institutet University Press
Kulturföreningen Glänta
Lindelöws Bokförlag AB
MBM Förlag
Mimer bokförlag
Modernista
Monkaland Bokförlag
Natur och Kultur
Natur och Kultur
Natur och Kultur
Norstedts
Notis Ekonomisk förening
Nygren & Nygren AB
PenguinComics
Pupill förlag
QNB Analys & Komm. AB
Raben & Sjögren
Sekwa förlag
Sinolex /Celanders förlag
SISU Idrottsböcker
SNS
StorySide AB

Header logo