Centrala amatörkulturorganisationer

Verksamhetsbidrag

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Amatörkulturens samrådsgrupp, 350 000Amatörteaterns Riksförbund, 2 700 000,
ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, 250 000,
Föreningen för Tidig Musik, 75 000,
Föreningen Liv i Sverige, 70 000,
Riksförbundet för Folkmusik och Dans, 740 000
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige, 50 000,
Riksförbundet Svensk Fotografi, 140 000,
Riksförbundet Visan i Sverige, 50 000
Svenska Arbetarsångarförbundet, 110 000,
Svenska Folkdansringen, 550 000
Svenska Missionskyrkans Musikkårer, 40 000,
Svenska Missionskyrkans Sångarförbund, 85 000,
Sverigefinska Riksförbundet/Amatör-teaterförbundet, 670 000
Sveriges Arbetarteaterförbund, 500 000,
Sveriges Film- och Videoförbund, 70 000,
Sveriges Hembygdsförbund, 470 000
Sveriges Kyrkosångsförbund, 400 000,
Sveriges Körförbund, 2 200 000
Sveriges Orkesterförbund, 1 550 000
Sveriges Spelmäns Riksförbund, 500 000

Samtliga sökande
Amatörkulturens samrådsgrupp
Amatörteaterns Riksförbund
ArbetSam, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Berättarnätet Sverige
Föreningen för Tidig Musik
Föreningen Liv i Sverige
KFUK-KFUMs sångarförbund
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Riksförbundet Svensk Fotografi
Riksförbundet Unga Musikanter
Riksförbundet Visan i Sverige
Riksförbundet Öppna Kanaler
Svensk blåsmusik
Svenska Arbetarsångarförbundet
Svenska Folkdansringen
Svenska Missionskyrkans Musikkårer
Svenska Missionskyrkans Sångarförbund
Sverigefinska Riksförbundet/Amatörteaterförbundet
Sveriges Arbetarteaterförbund
Sveriges Film- och Videoförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Kyrkosångsförbund
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund

Header logo