Arrangörsstöd inom dansområdet

Första fördelningen

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dance Across Borders, 450 000
Dans i Nord, 500 000
Danscentrum Stockholm, 900 000
Dansstationen, 2 275 000
Gottsunda Dans & Teater, 175 000
SIJO KB, 225 000
Stiftelsen Moderna Dansteatern, 1 960 000
Weld, 400 000
ZebraDans/Z-dansproduktion, 1 100 000

Samtliga sökande
Dance Across Borders, Västra Götaland
Dans i Nord, Norrbotten
Danscentrum Stockholm, Stockholm
Dansstationen, Skåne
Gottsunda Dans & Teater, Uppsala
Rörelsen - koreografer i Skåne, Skåne
SIJO KB, Stockholm
Stiftelsen Moderna Dansteatern, Stockholm
Weld, Stockholm
ZebraDans/Z-dansproduktion, Stockholm

Header logo