Verksamhetsbidrag till vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Eric Ericsons kammarkör, 1 250 000
Eric Sahlström Institutet AB, 1 000 000
Föreningen Dalhallas vänner, 1 000 000
Orionteatern AB, 3 150 000
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien, 3 000 000
Stiftelsen Strindbergsmuseet/Strindbergs Intima Teater, 1 100 000
Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater (Confidencen), 1 000 000

Bordlagd
Musikaliska Akademien

Header logo