Verksamhetsbidrag till regionala museer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Bohusläns museum/Västarvet, 8 399 000
Föreningen Gotlands Fornvänner/Gotlands museum, 6 155 000
Göteborgs kommun/Göteborgs museer, 11 028 500
Insamlingsstiftelsen Nordiskt Akvarellmuseum, 1 990 500
Kalmar konstförening/Kalmar konstmuseum, 2 783 500
Kalmar läns museum, 6 016 500
Naturhistoriska museet i Göteborg/Västarvet, 2 695 000
Norrbottens läns landsting/Norrbottens museum, 4 582 500
Regionmuseum Västra Götaland/Västarvet, 4 274 000
Stiftelsen Blekinge läns museum, 4 407 500
Stiftelsen Dalarnas museum, 5 187 500
Stiftelsen Hallands länsmuseer (Halmstad och Varberg), 5 568 500
Stiftelsen Jamtli/Jämtlands läns museum, 8 125 500
Stiftelsen Jönköpings läns museum, 5 390 000
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, 5 056 500
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 4 945 500
Stiftelsen Smålands museum, 6 171 400
Stiftelsen Stockholms läns museum, 3 625 500
Stiftelsen Upplandsmuseet, 4 470 500
Stiftelsen Värmlands museum, 6 004 000
Stiftelsen Örebro läns museum, 4 834 500
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, 6 202 000
Stockholms kommun/Stockholms stadsmuseum, 1 403 000
Södermanlands läns landsting/Sörmlands museum, 4 628 500
Västerbottens museum Aktiebolag, 6 273 000
Västergötlands museum/Västarvet, 5 142 500
Västmanlands läns landsting/Västmanlands läns museum, 4 147 000

Header logo