Verksamhetsbidrag internationella och interkulturella organisationer 2010


Beviljade ansökningar

Baltic Art Center, 600 000
Intercult Productions ek.för, 1 000 000
Kurdiska Biblioteket, 550 000
Mångkulturellt centrum, 1 100 000
Svensk Danskommitté, 250 000
Svensk Teaterunion- Svenska ITI, 600 000
Svenska ASSITEJ, 575 000
Trans Europe Halles, 125 000
Visby Internationella Tonsättarcentrum, 350 000
Östersjöns författar- och översättarcentrum/Baltic Centre for Writers and Translators, 1 500 000

Header logo