Regionala museer

Andra fördelningstillfället

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Göteborgs kommun/ Göteborgs stadsmuseum, Nya Barnens Museum, 150 000
Göteborgs kommun/ Röhsska museet, Ond design, 300 000
Ideella föreningen länsmuseet Varberg, Samarbetsmodell för högskola och museum, 250 000
Kultur-historiska föreningen för södra Sverige/ Kulturen, Samverkan mellan folkbildning och regionala museer i Skåne, 400 000
Malmö kommun/ Malmö museer, ”Dialogrum” på Malmö Museer - strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med publiken, 135 000
Stiftelsen Jamtli, Rollspel version 2.0, 150 000
Stiftelsen Jönköpings läns museum, Re:Vision - förstudie, 250 000
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Regionalt konserveringscentrum i Norrland, 100 000
Stiftelsen Stockholms läns museum, Bilder för framtiden - strategi för insamling av digitalt födda fotografier, 600 000
Stiftelsen Värmlands museum, Artist in Residence, 100 000
Stiftelsen Örebro läns museum, Norm, nation och kultur, 350 000
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Hej Hus, 300 000
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum, Stockholm Somalia, 200 000
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, FÖRSTUDIE - KONSTNÄRER I SKAPANDE SKOLA, 450 000

Samtliga sökande
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands museum, GOTLAND
Göteborgs kommun/ Göteborgs stadsmuseum, VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs kommun/ Röhsska museet, VÄSTRA GÖTALAND
Ideella föreningen länsmuseet Varberg, HALLAND
Kalmar läns museum, KALMAR
Kultur-historiska föreningen för södra Sverige/ Kulturen, SKÅNE
Malmö kommun/ Malmö museer, SKÅNE
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, SKÅNE
Stiftelsen Dalarnas museum, DALARNA
Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg, HALLAND
Stiftelsen Jamtli, JÄMTLAND
Stiftelsen Jönköpings läns museum, JÖNKÖPING
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, VÄSTERNORRLAND
Stiftelsen Smålands museum, KRONOBERG
Stiftelsen Stockholms läns museum, STOCKHOLM
Stiftelsen Upplandsmuseet, UPPSALA
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, SKÅNE
Stiftelsen Värmlands museum, VÄRMLAND
Stiftelsen Örebro läns museum, ÖREBRO
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, ÖSTERGÖTLAND
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum, STOCKHOLM
Västerbottens museum AB, VÄSTERBOTTEN
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, VÄSTMANLAND
Västra Götalands läns landsting Västergötlands museum, VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Bohusläns museum, VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Göteborgs Naturhistoriska museum, VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Regionmuseum Västra Götaland, VÄSTRA GÖTALAND


Header logo