Regionala museer

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum, Kom igen, 200 000
Göteborgs kommun/ Göteborgs Konstmuseum, Mitt konstmuseum 2: Konsten och jag, 100 000
Göteborgs kommun/ Röhsska museet, Designhistorien i 3D, 500 000
Insamlingsstiftelsen Nordiskt Akvarellmuseum/                          Nordiska Akvarellmuseet, Att utveckla museet som aktiv mötesplats och arena för samtal, 450 000
Kalmar Konstförening/ Kalmar Konstmuseum, Joint collaboration with Samara, Russia, 70 000
Kalmar läns museum, Kommer du ihåg? - Minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst, 200 000
Kalmar läns museum, Vår historias mångfald, 230 000
Malmö kommun/ Malmö Museer, Vidareutvecklad praktisk metodutveckling avseende vidgat deltagande, Språk, Kultur, Identitet, 385 000
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, Minoritetskonsulent, 150 000
Stiftelsen Dalarnas museum, Regional medieverkstad för ljudmigrering, 200 000
Stiftelsen Dalarnas museum, Samlingar och samtid - ett internationellt grafikprojekt, 300 000
Stiftelsen Jamtli, Kommer du ihåg - minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst, 350 000
Stiftelsen Jamtli, På upptäcktsfärd i det digitala arkivet, 100 000
Stiftelsen Jönköpings läns museum, MAT&KLIMAT , 300 000
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Mobil musikdialog, 300 000
Stiftelsen Smålands museum, Enterprise, 60 000
Stiftelsen Smålands museum, Kungens kalkoner!, 280 000
Stiftelsen Stockholms läns museum, Sveriges Historia på webben, 400 000
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, Livet i järnåldersstaden Uppåkra - ett skolprojekt, 100 000
Stiftelsen Örebro läns museum, Konstkonsulentverksamhet, 200 000
Stiftelsen Örebro läns museum, Vad har man för val? - Museipedagogiskt projekt om demokrati , 200 000
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Välj nåt, gör nåt, säg nåt!, 500 000
Södermanlands läns landsting/ Sörmlands museum, En mångsidig historia, 220 000
Södermanlands läns landsting/ Sörmlands museum, Museum för alla - målgrupp äldre, 300 000
Västerbottens museum AB, Sune Jonssons Centrum för dokumentärfotografi, SJCD, 200 000
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, Modernismen och den offentliga konsten i Västmanland, 175 000
Västra Götalands läns landsting/Göteborgs Naturhistoriska Museum, Con otros ojos - perspektiv på naturvärden, 150 000
Västra Götalands läns landsting/Regionmuseum Västra Götaland, En naturvetenskaplig upplevelse för de allra minsta ..., 110 000
Västra Götalands läns landsting/ Bohusläns museum, Den skandinaviska resandekartan, 100 000
Västra Götalands läns landsting/ Västergötlands museum, Kulturell identitet i museisamlingar, 200 000

Samtliga sökande
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum, Barn- och ungdomsklubb på Gotlands Museum, GOTLAND
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Gotlands Museum, Kom igen, GOTLAND
Göteborgs kommun/ Göteborgs Konstmuseum, Mitt konstmuseum 2: Konsten och jag, VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs kommun/ Röhsska museet, Designhistorien i 3D, VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs kommun/ Röhsska museet, Röhsska loves all! , VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs kommun/Göteborgs Stadsmuseum, Nya Barnens Museum, VÄSTRA GÖTALAND
Göteborgs kommun/Göteborgs Stadsmuseum, Stadsmuseet på väg, VÄSTRA GÖTALAND
Ideella föreningen Länsmuseet i Halmstad, Museet som resurs i äldrevården – och vice versa, HALLAND
Ideella föreningen Länsmuseet Varberg, Vindfestival - nya samarbetsformer, HALLAND
Insamlingsstiftelsen Nordiskt Akvarellmuseum/ Nordiska Akvarellmuseet, Att utveckla museet som aktiv mötesplats och arena för samtal, VÄSTRA GÖTALAND
Kalmar Konstförening/ Kalmar Konstmuseum, Joint collaboration with Samara, Russia, KALMAR
Kalmar läns museum, Kommer du ihåg? - Minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst, KALMAR
Kalmar läns museum, Vår historias mångfald, KALMAR
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige/ Kulturen, Tre generationer förnyar, SKÅNE
Malmö kommun/ Malmö Museer, Digitala fotoalbum -metodutveckling för insamling, SKÅNE
Malmö kommun/ Malmö Museer, Vidareutvecklad praktisk metodutveckling avseende vidgat deltagande, Språk, Kultur, Identitet, SKÅNE
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, Minoritetskonsulent, NORRBOTTEN
Regionmuseet Kristianstad, Skåne IS till IT, SKÅNE
Stiftelsen Blekinge läns museum, DET ÖPPNA MUSEET-ROSENHOLM- etapp 2 "Tingens teater", BLEKINGE
Stiftelsen Dalarnas museum, Regional medieverkstad för ljudmigrering, DALARNA
Stiftelsen Dalarnas museum, Samlingar och samtid - ett internationellt grafikprojekt, DALARNA
Stiftelsen Jamtli, Kommer du ihåg - minnesupplevelser i socialpedagogikens tjänst, JÄMTLAND
Stiftelsen Jamtli, På upptäcktsfärd i det digitala arkivet, JÄMTLAND
Stiftelsen Jönköpings läns museum, MAT&KLIMAT , JÖNKÖPING
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, Arkeologi med mångkulturella skolklasser, GÄVLEBORG
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Mobil musikdialog, VÄSTERNORRLAND
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Små historier i stora berättelser, VÄSTERNORRLAND
Stiftelsen Smålands museum, Enterprise, KRONOBERG
Stiftelsen Smålands museum, Kungens kalkoner!, KRONOBERG
Stiftelsen Smålands museum, Nya Småland, KRONOBERG
Stiftelsen Stockholms läns museum, Länets berättelser, en digital insamling, STOCKHOLM
Stiftelsen Stockholms läns museum, Sveriges Historia på webben, STOCKHOLM
Stiftelsen Upplandsmuseet, Primus som utveckling, UPPSALA
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, Livet i järnåldersstaden Uppåkra - ett skolprojekt, SKÅNE
Stiftelsen Värmlands Museum, Berget till Mohammed, VÄRMLAND
Stiftelsen Örebro läns museum, Hembygdsrörelsen och den globala berättelsen, ÖREBRO
Stiftelsen Örebro läns museum, Konstkonsulentverksamhet, ÖREBRO
Stiftelsen Örebro läns museum, Vad har man för val? - Museipedagogiskt projekt om demokrati , ÖREBRO
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Film i skolan, ÖSTERGÖTLAND
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Innovationsledning på museum, ÖSTERGÖTLAND
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, Välj nåt, gör nåt, säg nåt!, ÖSTERGÖTLAND
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum, Fördel somaliska barn, STOCKHOLM
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum, Kulturarv, teknik och gestaltning på Järvafältet, STOCKHOLM
Södermanlands läns landsting/ Sörmlands museum, En mångsidig historia, SÖDERMANLAND
Södermanlands läns landsting/ Sörmlands museum, Museum för alla - målgrupp äldre, SÖDERMANLAND
Västerbottens museum AB, Here WiGo Again (WiGo Västerbotten, del II), VÄSTERBOTTEN
Västerbottens museum AB, Sune Jonssons Centrum för dokumentärfotografi, SJCD, VÄSTERBOTTEN
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, Modernismen och den offentliga konsten i Västmanland, VÄSTMANLAND
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, Nya spår- samarbete om och i Riddarhyttan, VÄSTMANLAND
Västra Götalands läns landsting/ Bohusläns museum, Den skandinaviska resandekartan, VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Bohusläns museum, Museer,natur-och kulturarvsmiljöer som kompletterande lärandeplats., VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Göteborgs Naturhistoriska Museum, Con otros ojos - perspektiv på naturvärden, VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Regionmuseum Västra Götaland, En naturvetenskaplig upplevelse för de allra minsta ..., VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Västergötlands museum, Fästmansgåvor och SMS, VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götalands läns landsting/ Västergötlands museum, Kulturell identitet i museisamlingar, VÄSTRA GÖTALAND


Header logo