Regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 2010

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, 11 417 000
Borås kommun (Borås Stadsteater), 9 122 500
Byteatern Kalmar läns teater, 4 909 000
Cirkör AB, 5 352 500
Folkoperan AB, 14 217 000
Folkteatern i Göteborg Ek. För., 11 040 000
Gotlands kommun, 9 535 000
Gävle kommun (Gävle Konserthus & Symfoniorkester), 14 097 000
Gävleborgs läns landsting, 5 888 500
Göteborgs Stadsteater AB, 35 864 000
Göteborgs Symfoniker AB, 31 637 000
GöteborgsOperan, 113 276 000
Jämtlands läns landsting (Regional musikverksamhet), 11 153 000
Jämtlands läns landsting/Jämtlands läns Teater (Estrad Norr), 3 984 500
Jönköpings läns landsting (Regional musikverksamhet), 10 515 000
Jönköpings läns landsting (Sinfoniettan), 2 064 000
Jönköpings Läns Landsting (Smålands Musik och Teater), 7 309 000
Landstinget Dalarna, 13 729 000
Landstinget i Blekinge (Musik i Blekinge), 7 693 000
Landstinget i Kronoberg för regional musikverksamhet (inkl. Musica Vitae), 12 933 000
Landstinget Västernorrland (Regional Musikverksamhet), 10 953 000
Landstinget Västmanland/Västmanlandsmusiken, 9 770 000
Länsteatern i Örebro AB, 6 486 500
Länsteatern på Gotland, 3 829 500
Norrbottens läns landsting (Norrbottens Kammarork, NEO), 4 427 000
Norrbottens läns landsting (Norrbottensmusiken), 12 705 000
Norrbottensteatern, 11 743 500
Norrköpings Kommun (Norrköpings Symfoniorkester), 19 752 000
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD), 10 395 000
NorrlandsOperan AB, 22 375 000
Nya Västanå Teater, 3 118 000
Oktoberteatern, 2 380 500
Region Halland, 8 461 000
Region Värmland, 16 451 000
Regionförbundet i Kalmar län för regional musikverksamhet (inkl Camerata Nordica), 10 433 000
Regionförbundet Östsam, 8 718 000
Regionteater Väst AB, 12 086 500
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska Kammarorkestern), 4 092 500
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans), 8 178 000
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Västernorrland), 9 234 000
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, 7 630 000
Stiftelsen GöteborgsMusiken (Göteborg Wind Orchestra), 6 845 000
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 7 333 000
Stiftelsen Östergötlands Länsteater, 25 572 000
Stockholms läns landsting (Kulturnämnden), 4 637 000
Stockholms Stadsteater AB, 49 680 000
Södermanlands Läns Landsting (Sörmlands Musik & Teater), 15 471 000
Teater Halland AB, 5 064 500
Teater Västmanland, 7 393 500
Uppsala Läns Landsting, 10 788 500
Uppsala stadsteater AB, 14 891 000
Uppsla Läns Landsting (Uppsala kammarorkester), 3 554 000
Värmlandsoperan, 16 780 500
Västerbottens läns landsting/NorrlandsOperan AB, 21 841 000
Västerbottensteatern AB, 7 527 500
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta, 3 926 000
Västra Götalands Läns Landsting, 27 969 500
Örebro Läns Landsting, 19 511 000

Header logo