Regional biblioteksverksamhet

Verksamhetsbidrag 2010

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Bibliotek Gävleborg, 1 090 000
Gotlands länsbibliotek, 821 000
Informations- och lånecentralen i Malmö, 3 089 100
Informations- och lånecentralen i Umeå, 2 131 600
Jämtlands läns bibliotek, 1 124 700
Länsbibliotek Dalarna, 1 248 500
Länsbibliotek Jönköping, 1 176 300
Länsbibliotek Sydost, 1 919 100
Länsbibliotek Uppsala, 1 194 000
Länsbibliotek Västmanland, 1 300 000
Länsbibliotek Östergötland, 1 640 500
Länsbiblioteket i Värmland, 1 418 800
Länsbiblioteket i Västerbotten, 1 423 900
Länsbiblioteket i Örebro län, 1 142 400
Länsbiblioteket Sörmland, 1 120 000
Länsbiblioteket Västernorrland, 1 124 700
Norrbottens länsbibliotek, 1 683 100
Regionbibliotek Halland, 1 102 600
Regionbibliotek Kalmar, 1 100 000
Regionbibliotek Stockholm, 2 156 400
Regionbibliotek Stockholm/Informations-lånecentral, 2 837 400
Regionbibliotek Västra Götaland, 3 800 000
Stockholms stadsbibliotek/Internationella biblioteket, 4 324 000
Sveriges Depåbibliotek, 2 474 200

Header logo