Regional biblioteksverksamhet

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Garaget, Malmö stad/Södra innerstaden SDF, Utvecklad miljö för barn 6-12 på Garaget, 300 000
Regionförbundet i Kalmar län, Folkbibliotekens roll i vuxnas lärande, 300 000
Regionbibliotek Stockholm, Samverkan mellan folkbibliotek och omsorg/äldreomsorg (Prosit), 200 000
Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum, LL-läsecirklar för vuxna invandrare i Strängnäs kommun, 120 000
Göteborgs stadsbibliotek, virtuell poesi, 60 000
Kungälvs kommun, Bibliotek i Väst - ett samarbete utan gränser, 200 000
Regionbibliotek Stockholm, IKT-lyftet, 300 000
Länsbiblioteket i Värmland, Mediesamverkan i Värmland, 100 000
Region Halland, Regionbiblioteket, Digital delaktighet, 200 000
Region Halland, Regionbiblioteket, Synliggör biblioteket - Identitet, image och profil, 150 000
Regionförbundet i Kalmar län, Futurum.kom, 150 000
Fisksätra bibliotek, Nacka kommun, Fisksätra digitala allmänning 2010, 130 000
Regionbibliotek Skåne, Kvalitativa studier av biblioteksanvändaren., 100 000
Länsbibliotek Östergötland, Biblioteken som lärmiljöer år 2, 200 000
Vindelns kommun, Bibliotek Väl Befinnande, 100 000
Internationella biblioteket - utökad mångspråkig web - satsning barn och ungdom, 200 000
Sandvikens folkbibliotek, Litteraturhuset Astrakan, 150 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, Biblioteket mitt i världen. Mångkulturell biblioteksutveckling i AC, 300 000
Regionbibliotek Skåne, Globala byn, 160 000
Länsbibliotek Östergötland, Bilden av biblioteket - fas 3 (år 2), 160 000
Västernorrlands läns landsting, Bibliotek24 - Mot en nationell samsöksportal, 300 000
Regionbibliotek Stockholm, Biblioteket rätt och lätt, 50 000
Kultur i Väst Regionbiblioteket, Kvalitetsarbete genom aktionsforskning på bibliotek, 60 000

Samtliga sökande
Garaget, Malmö stad/Södra innerstaden SDF, Skåne län
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar län
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms län
Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum, Södermanlands län
Lilla Edets Kommun, Västra Götalands län
Kultur i väst Regionbiblioteket, Västra Götalands län
Göteborgs stadsbibliotek, Västra Götalands län
Osby kommun, Skåne län
Kungälvs kommun, Västra Götalands län
Regionbibliotek Stockholm, Nationellt
Länsbiblioteket i Värmland, Värmlands län
Falkenbergs kommun, Hallands län
Region Halland, Regionbiblioteket, Hallands län
Region Halland, Regionbiblioteket, Hallands län
Arjeplogs kommun, Norrbottens län
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar län
Stadsbiblioteket, Stockholms län
Fisksätra bibliotek, Nacka kommun, Stockholms län
Regionbibliotek Skåne, Skåne län
Munkedals bibliotek, Västra Götalands län
Regionbibliotek Skåne, Skåne län
Regionbibliotek Skåne, Skåne län
Internationella biblioteket, Stockholms län
Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands län
Vindelns kommun, Västerbottens län
Kultur i Väst Regionbiblioteket, Västra Götalands län
SDF Gunnared, Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Mölndals stad, Västra Götalands län
Internationella biblioteket, Stockholms län
Sandvikens folkbibliotek, Gävleborgs län
Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands län
Region Halland, Regionbiblioteket, Hallands län
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens län
Lerums kommun (biblioteket), Västra Götalands län
Regionbibliotek Skåne, Skåne län
Sollefteå bibliotek, Västernorrlands län
Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands län
Västernorrlands läns landsting, Västernorrlands län
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms län
Kultur i Väst Regionbiblioteket, Västra Götalands län


Header logo