Nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag till nationella minoriteters språk och kultur 2010.

Beviljade ansökningar, belopp i kr

Tornedalsteatern, Tornedalsteatern, 2 000 000
Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi teatteri, 2 000 000
Finlandsinstitutet, Finlandsinstitutets bibliotek, 1 000 000
Judiska församligen i Stockholm, Vidmakthålla, marknadsföra och utveckla Judiska biblioteket, 250 000
Romskt Kulturcentrum, Romskt Kulturcentrum, 500 000
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö 2010, 500 000
Korpilombolo kulturförening, European Festival of the Night – filosofi, litteratur och konst, 30 000
Koncentrat – Konstcentrum i Kiruna, Konst i Parkalompolo 2010, 20 000
Knapsu Produktion AB, Uuet laulut – Ođđa lavllut 2010, 45 000
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Den svensk-judiska litterära scenen, 80 000
Judiska Kören, Intensivträning Jiddish och sång på Jiddish, 10 000
Judiska Kören, Klezmerfestival i Lund, 20 000
Stockholms Judiska Filmfestival, Stockholms Judiska filmfestival 2010, 25 000
Limmud Stockholm, Limmud Stockholm – Judiskt lärande, 40 000
Sällskapet för Jiddishkultur, Ot Azoy – jiddischseminarium med jubileumsaktiviteter samt teater- och musikprojekt, 60 000
Romano Pasos Research Centre, Romer i centrum – Sverige, 80 000
Romano Trajo, Nyutgåva av Grofo, 30 000
Stiftelsen Axevalla folkhögskola, Axevalla Sommar 2010 – en kulturvecka, 20 000
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening, VÄSKY, 30 000
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Kulturspridning, 100 000
Sverigefinländarnas arkiv, Sverigefinländarnas virtuella galleri och mediearkiv för unga konstnärer och skribenter, 100 000
Sverigefinska ungdomsförbundet, FAT BEAT, 40 000

Samtliga sökande

Tornedalsteatern, Tornedalsteatern
Finska kulturföreningen i Sverig,e Uusi teatteri
Finlandsinstitutet, Finlandsinstitutets bibliotek
Judiska församligen i Stockholm, Vidmakthålla, marknadsföra och utveckla Judiska biblioteket
Romskt Kulturcentrum, Romskt Kulturcentrum
Romska Kulturcentret i Malmö, Romska Kulturcentret i Malmö 2010
Anders Lerner Manus och Projektledning, MINO – förmöte för internationell festival och symposium för minoritetsspråksteatrar
Nordiska museet, Nationella minoriteter – en utbildningssatsning för lärare på Nordiska museet
Korpilombolo kulturförening, European Festival of the Night – filosofi, litteratur och konst
Knapsu Produktion AB, Uuet laulut – Ođđa lavllut 2010
Limmud Stockholm, Limmud Stockholm – Judiskt lärande
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Den svensk-judiska litterära scenen
Deshe Deshe 10
Judiska Kören, Intensivträning Jiddish och sång på Jiddish
Judiska Kören, Klezmerfestival i Lund
Judisk Fritid, Judisk Fritid
Danny Gordon, Hem till Gårdon
Stockholms Judiska Filmfestival, Stockholms Judiska filmfestival 2010
Södra Teatern/Riksteatern, Romsk klubb Zeybek – musikklubb med fokus på romsk kultur och tradition
Romska Kulturcentret i Malmö, Romernas Nordiska Kulturhistoria
Romano Pasos Research Centre, Romer i centrum – Sverige
Romano Trajo, Nyutgåva av Grofo
Koncentrat - Konstcentrum i Kiruna, Konst i Parkalompolo 2010
Sáminuorra, Giellamiella
Sámi Jienat, Ođđa eatnamat – år 2
Stiftelsen Axevalla folkhögskola, Axevalla Sommar 2010 – en kulturvecka
Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening, VÄSKY
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige, Kulturspridning
Sverigefinländarnas arkiv, Sverigefinländarnas virtuella galleri och mediearkiv för unga konstnärer och skribenter
Sverigefinska ungdomsförbundet, FAT BEAT
Kantele- och Kalevala Vänner, Riksomfattande sverigefinskt kulturprojekt för barn och ungdomar
Sverigefinska skolan i Upplands Väsb,y Från bok till blogg
Meänmaa,  Meänmaa språkseminarium
Sällskapet för Jiddishkultur, Ot Azoy – jiddischseminarium med jubileumsaktiviteter samt teater- och musikprojekt

Header logo