Nationella minoriteters litteratur

Bidrag till nationella minoriteters litteratur 2010.

Beviljade bidrag, belopp i kr

Kulturföreningen Sheriffi, Kulturtidskriften Sheriffi, 100 000
Podium ideell förening, Katitzi och Swing av Katarina Taikon, tryckt bok, 28 000
Podium ideell förening, Katizi och Swing av Katarina Taikon, ljudbok, 35 000
Podium ideell förening, Mulle Meck bygger en bil av George Johansson och Jens Ahlborg, 31 000
Podium ideell förening, Cugu av John Erling Utsi, 37 000
Meän Akateemi/Academia Tornedaliensis, Storordbok för meänkieli, Meänkieli/svenska – Svenska/Meänkieli, 200 000

Samtliga sökande

Kulturföreningen Sheriffi, Kulturtidskriften Sheriffi
Meänmaa, Meänmaan ihminen – sanakirja, Människan i Tornedalen – ordbok av Birger Winsa
Meänmaa, Meänmaan häijyys – sanaparsia, Ondskan i Tornedalen – ordspråk av Birger Winsa
Meänmaa, Meänmaan rakhaus  – sanaparsia, Ordspråk om kärleken i Tornedalen av Birger Winsa
Meänmaa, Meänmaan medesiini ja sairhaus – sanakirja,Torndalens sjukdomar och folkliga medicin – ordbok av Birger Winsa
Meän Akateemi/Academia Tornedaliensis, Storordbok för meänkieli, meänkieli/svenska – svenska/meänkieli
Barents Publisher/Sirillus AB, Ajan pakko, prel. (Tidens tvång) av Bengt Pohjanen
Podium ideell förening, Katitzi och Swing av Katarina Taikon, tryckt bok
Podium ideell förening, Katitzi och Swing av Katarina Taikon, ljudbok
Podium ideell förening, Mulle Meck bygger en bil av George Johansson och Jens Ahlborg                       
Föreningen DIS, Sorsele – släkter från nutid till 1600-talet, bok 5 av Thea Hälleberg
Podium ideell förening, Cugu av John Erling Utsi

Header logo