Forskningsbidrag till museer

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Historiska museet, 600 000
Moderna museet, 400 000
Nationalmuseum, 810 000
Naturhistoriska riksmuseet, 350 000
Nordiska museet, 495 000
Statens maritima museer/Marinmuseum, 130 000
Statens museer för världskultur/Etnografiska museet, 772 000
Statens musiksamlingar/Musik- och Teatermuseet, 31 000


Header logo