jämställdhetsprojekt inom scenkonst- och musikområdet

Andra fördelningen 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Musikföreningen Lilith Eve, Q Music Network (förstudie), 50 000
Svenska Musikerförbundet, Kompetens för jämställdhet, 255 000

Samtliga sökande
Dramalabbet, Internationellt
Föreningen Idyll, Stockholm
Föreningen Svinet, Stockholm
Högskolan för scen och musik (HSM), Göteborg
Musikföreningen Lilith Eve, Nationellt
Plural, Nationellt
Svenska Musikerförbundet, Nationellt
Syntjuntan, Nationellt
Trio karobi, Nationellt

Header logo