Verksamhetsbidrag regionala museer

Verksamhetsbidrag till regionala museer 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Länsmuseet på Gotland, 4 261 900
Göteborgs kommun/ Göteborgs museer, 11 560 800
Insamlingsstiftelsen Nordiskt Akvarellmuseum, 1 874 800
Kalmar konstförening/ Kalmar konstmuseum, 1 721 500
Kalmar läns museum, 4 025 500
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, 3 800 100
Stiftelsen Blekinge läns museum, 3 823 500
Stiftelsen Dalarnas museum, 4 569 500
Stiftelsen Hallands länsmuseer (Halmstad och Varberg), 4 969 100
Stiftelsen Jamtli/ Jämtlands läns museum, 5 535 700
Stiftelsen Jönköpings läns museum, 4 550 400
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, 4 344 200
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 4 478 500
Stiftelsen Smålands museum, 4 152 700
Stiftelsen Stockholms läns museum, 3 502 600
Stiftelsen Upplandsmuseet, 4 319 300
Stiftelsen Värmlands museum, 4 898 100
Stiftelsen Örebro läns museum, 3 849 500
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, 4 793 900
Stockholms kommun/ Stockholms stadsmuseum, 1 403 400
Södermanlands läns landsting/ Sörmlands museum, 4 423 500
Västerbottens museum Aktiebolag, 4 834 400
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, 3 707 000
Västra Götalands läns landsting/ Västarvet, 16 579 300

Medel till museipedagogiska insatser

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige/ Kulturen i Lund, 280 400
Malmö kommun/ Malmö museer, 254 900
Regionmuseet Kristianstad, 254 900

Header logo