Länsbibliotek

Verksamhetsbidrag till länsbibliotek, lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och Internationella biblioteket 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Gotlands länsbibliotek, 809 200
Informations- och Lånecentralen i Malmö, 3 028 500
Informations- och lånecentralen i Umeå, 2 089 800
Internationella biblioteket: lånecentral, 4 122 900
Jämtlands läns bibliotek, 1 102 600
Landstinget Västmanland, 1 315 000
Länsbibliotek Dalarna, 1 224 000
Länsbibliotek Gävleborg, 1 102 600
Länsbibliotek Jönköping, 1 153 200
Länsbibliotek Sydost , 1 881 400
Länsbibliotek Sörmland, 1 102 600
Länsbibliotek Uppsala, 1 193 600
Länsbibliotek Östergötland, 1 608 300
Länsbiblioteket i Värmland, 1 390 900
Länsbiblioteket i Västerbotten, 1 395 900
Länsbiblioteket i Örebro län, 1 099 200
Länsbiblioteket Västernorrland, 1 102 600
Norrbottens länsbibliotek, 1 658 900
Regionbibliotek Halland, 1 102 600
Regionbibliotek Kalmar, 1 082 400
Regionbibliotek Stockholm, 2 114 100
Regionbibliotek Stockholm, informations- och lånecentralen, 2 781 700
Regionbibliotek Västra Götaland, 3 843 700
Sveriges Depåbibliotek, 2 425 600

Header logo