Internationella och interkulturella organisationer

Verksamhetsbidrag till internationella och interkulturella organisationer

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Baltic Art Center, 597 000
Barents Literature Centre, 497 000
Intercult, 1 000 000
Mångkulturellt centrum / Stift. Sveriges invandrarinstitut och museum, 1 100 000
Svensk Teaterunion- Svenska ITI, 600 000
Svenska ASSITEJ, 575 000
Visby Internationella Tonsättarcentrum, 348 000
Östersjöns Författar och Översättarcentrum, 1 491 000

Samtliga sökande

Baltic Art Center, Gotland
Barents Literature Centre, Norrbotten
Bastard Gallery, Stockholm
Etniska relationer, Utbildningsförvaltningen, Malmö Stad Skåne
FA+ / Ingrid Falk, Stockholm
Grekiskt Kulturcentrum, Stockholm
Immigrant-institutet, Västra Götaland
Intercult, Stockholm
Mångkulturellt centrum, Stockholm
Perugruppen 09, Uppland
Stanislaw Moniuszko Sällskapet i Sverige, Stockholm
Svensk Teaterunion- Svenska ITI, Nationellt
Svenska ASSITEJ, Nationellt
Teater Theatron, Skåne
Ungerska kulturföreningen Körösi Csoma Sándor 
Visby Internationella Tonsättarcentrum, Gotland
Zin-Lit AB, Skåne
Östersjöns Författar och Översättarcentrum, Gotland

Header logo