Skådebaneverksamhet

Verksamhetsbidrag till Skådebaneverksamhet för 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Nya Skådebanan i Stockholms län, 70 000
Nya Skådebanan i Östergötland, 450 000
Riksskådebanan, 1 650 000
Skådebanan i Dalarna, 350 000
Skådebanan i Jönköpings län, 200 000
Skådebanan i Mellersta Norrland, 50 000
Skådebanan i Uppsala län, 450 000
Skådebanan Norrbotten, 350 000
Skådebanan Södra Regionen, 400 000
Skådebanan Västmanland, 350 000
Skådebanan Västra Götaland, 450 000

Samtliga sökande
Nya Skådebanan i Stockholms län, Stockholm
Nya Skådebanan i Östergötland, Östergötland
Riksskådebanan, Nationellt
Skådebanan i Dalarna, Dalarna
Skådebanan i Jönköpings län, Jönköping
Skådebanan i Mellersta Norrland, Västernorrland
Skådebanan i Uppsala län, Uppsala
Skådebanan Norrbotten, Norrbotten
Skådebanan Södra Regionen, Skåne
Skådebanan Västmanland, Västmanland
Skådebanan Västra Götaland, Västra Götaland

Header logo