Utvecklingsbidrag för regional biblioteksverksamhet 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Kultur i Väst, Regionbiblioteket, Språkkonsultationer, 110 000
Kulturförvaltningen Stockholm, Minifilm - ett filmprojekt för små barn, 100 000
Länsbibliotek Jönköping, Förstudie - Virtuell Äppelhylla, 50 000
Länsbibliotek Jönköping, När orden inte räcker till - biblioteken som..., 70 000
Länsbibliotek Jönköping, Rummet som medium. (Tidigare namn Bibliotek 2.1), 200 000
Länsbibliotek Sörmland, Berättelsens ande - förstudie till en mobil upplevelse, 50 000
Länsbibliotek Östergötland, Biblioteken som lärmiljöer, 300 000
Länsbibliotek Östergötland, Förstudie till nationellt projekt om digital bokbuss, 60 000
Länsbiblioteket i Värmland, Postprojektet, 175 000
Länsbiblioteket i Västerbotten, SAV - skönlitterärt arbete i Västerbotten, år 3, 200 000
Länsbiblioteket i Örebro län, Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta 2, 200 000
Länsbiblioteket Västernorrland, Bibliotek24, 600 000
Länsbiblioteket Västernorrland, Självklarhet eller första val? - förstudie, 60 000
Regionbibliotek Halland, Spridning av MVG i bokform (se tidigare projekt), 30 000
Regionbibliotek Stockholm, Biblioteket rätt och lätt, 50 000
Regionbibliotek Stockholm, IKT-lyft - bibliotek och folkbildning i samverkan, 400 000
Regionbibliotek Stockholm, Tvinning - en metod för utveckling?, 300 000
Sollentuna Bibliotek, EBLIP5, 50 000
Stockholms stadsbibliotek/Regionbibliotek Stockholm, DOLLY - Daisy OnLine LibrarY, 455 000
Stockholms stadsbibliotek/Regionbibliotek Stockholm, Öppna Bibliotek - etapp 3, 600 000
Vindelns kommunbibliotek, Projekt Bibliotek Väl Befinnande, 50 000

Samtliga sökande
Kultur i Väst, Regionbiblioteket, Västra Götalands län
Kulturförvaltningen Stockholm, Stockholms län
Landskrona kommun, Skåne län
Länsbibliotek Jönköping, Jönköpings län
Länsbibliotek Jönköping, Nationellt
Länsbibliotek Sörmland, Södermanlands län
Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands län
Länsbiblioteket i Värmland, Värmlands län
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens län
Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro län
Länsbiblioteket Västernorrland, Nationellt
Länsbiblioteket Västernorrland, Västernorrlands län
Regionbibliotek Halland, Hallands län
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms län
Regionbibliotek Västra Götaland, Västra Götalands län
Sollentuna Bibliotek, Stockholms län
Stockholms stadsbibliotek/Regionbibliotek Stockholm, Stockholms län
Sundbybergs stadsbibliotek, Stockholms län
Vindelns kommunbibliotek, Västerbottens län

Header logo