Projektbidrag organisationer inom bild- och formområdet

Projektbidrag till organisationer inom bild- och formområdet 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Alma Löv Museum, Värmland Woodstock festival 2009, 100 000
Grafiska Sällskapet, Grafiska Sällskapet 100 år, 200 000
Göteborgs Konsthall, Äga rum, 50 000
Kilen Art Group, Ryssen kommer!, 200 000
Skånes konstförening, Skånes konstförenings avdelning för live och cross-over konst, 200 000
Stiftelsen Filmform, Visa samtida film- och videokonst på offentliga institutioner, 300 000
Sveriges konstföreningar, 09tingens talan i teoriernas tid, 250 000

Samtliga sökande
Alma Löv Museum, Värmlands län
Animation i Väst, Västra Götalands län
Botnik Kulturförening (Botnik Studios), Västra Götalands län
Föreningen Like Now!, Jämtlands län
Grafiska Sällskapet, Stockholms län
Göteborgs Konsthall, Västra Götalands län
Kilen Art Group, Norrbottens län
PITBULL, ideell filmarförening, Västra Götalands län
R A K E T A, Stockholms län
Skånes konstförening, Skåne län
Stiftelsen Filmform, Stockholms län
Sveriges konstföreningar, Skåne län

Header logo