Mångkulturkonsulenter

Mångkulturkonsulenter, fördelning av verksamhetsbidrag för år 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Region Skåne/ Kultur Skåne, 175 000
Kultur & Utbildning Sörmland/ Södermanlands läns landsting, 300 000
Västra Götalandsregionen/Förvaltn. för kulturutveckling, 550 000
Stockholms läns landsting, 300 000
Västerbottens läns landsting, 300 000
Jämtlands läns museum/ Stftelsen Jamtli, 250 000

Samtliga sökande
Region Skåne/ Kultur Skåne, Skåne
Regionförbundet Örebro län, Örebro
Kultur & Utbildning Sörmland, Södermanland
Västra Götalandsregionen/Förvaltn. för kulturutveckling, Västra Götaland
Stockholms läns landsting, Stockholm
Västerbottens läns landsting, Västerbotten
Jämtlands läns museum, Jämtland

Header logo