Konstkonsulenter

Konstkonsulenter, fördelning av verksamhetsbidrag för år 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Eskilstuna konstmuseum, 200 000
Göteborgs stads kulturförvaltning, 95 000
Jämtlands läns landsting, 200 000
Landstinget Dalarna, 200 000
Landstinget Gävleborg, 200 000
Landstinget i Uppsala län, 200 000
Landstinget Västernorrland/Regional utveckling, 200 000
Region Halland, 200 000
Region Skåne/ Kultur Skåne, 200 000
Västerbottens läns landsting, 200 000
Västmanlands läns museum, 200 000
Västra Götalandsregionen/Förvaltn. för kulturutveckling, 300 000

Samtliga sökande
Eskilstuna konstmuseum, Södermanland
Gotlands kommun/KFF, Gotland
Göteborgs stads kulturförvaltning, Västra Götaland
Jämtlands läns landsting, Jämtland
Landstinget Dalarna, Dalarna
Landstinget Gävleborg, Gävleborg
Landstinget i Uppsala län, Uppsala
Landstinget Västernorrland/Regional utveckling, Västernorrland
Norrbottens läns landsting, Norrbotten
Region Halland, Halland
Region Skåne/ Kultur Skåne, Skåne
Stiftelsen Örebro läns museum, Örebro
Västerbottens läns landsting, Västerbotten
Västmanlands läns museum, Västmanland
Västra Götalandsregionen/Förvaltn. för kulturutveckling, Västra Götaland

Header logo