Danskonsulenter

Danskonsulenter, fördelning av verksamhetsbidrag för år 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Gotlands kommun/KFF, 95 000
Göteborgs stads kulturförvaltning, 95 000
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Stockholms läns landsting, 200 000
Landstinget Dalarna, 200 000
Landstinget Gävleborg, 200 000
Landstinget i Jönköpings län, 200 000
Landstinget i Uppsala län, 200 000
Landstinget Västernorrland/Regional utveckling, 200 000
Norrbottens läns landsting, 200 000
Region Halland, 200 000
Region Skåne/ Kultur Skåne, 200 000
Region Värmland, 200 000
Regionförbundet Södra Småland, 350 000
Regionförbundet Örebro län, 200 000
Södermanlands läns landsting/Sörmlands Musik och Teater/Dans i Sörmland, 200 000
Västerbottens läns landsting, 200 000
Västmanlandsmusiken, 200 000
Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling, 300 000

Samtliga sökande
Gotlands kommun/KFF, Gotland
Göteborgs stads kulturförvaltning, Västra Götaland
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Stockholms läns landsting, Stockholm
Landstinget Dalarna, Dalarna
Landstinget Gävleborg, Gävleborg
Landstinget i Jönköpings län, Jönköping
Landstinget i Uppsala län, Uppsala
Landstinget Västernorrland/Regional utveckling, Västernorrland
Norrbottens läns landsting, Norrbotten
Region Halland, Halland
Region Skåne/ Kultur Skåne, Skåne
Region Värmland, Värmland
Regionförbundet Södra Småland, Kronoberg
Regionförbundet Örebro län, Örebro
Sörmlands Musik och Teater/Dans i Sörmland, Södermanland
Västerbottens läns landsting, Västerbotten
Västmanlandsmusiken, Västmanland
Västra Götalandsregionen/Förvaltn. för kulturutveckling, Västra Götaland

Header logo