Beviljade bidrag centrumbildningar 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Centrum för Fotografi, 1 182 000
Danscentrum, 3 514 500
Föreningen FilmCentrum, 3 116 000
Föreningen Musikcentrum, 2 074 000
Författarcentrum Riks, 4 202 000
Illustratörcentrum, 1 333 000
Konsthantverkscentrum, 2 324 000
Konstnärscentrum, 1 992 000
Musikcentrum Väst, 1 199 000
Teatercentrum, 2 908 000
Översättarcentrum, 1 112 500

Bordlagt beslut
Centrum för dramatik

Header logo