Lönebidrag vid regionala museer

Bidrag till lönekostnader för anställda med lönebidrag vid regionala museer 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Länsmuseet på Gotland, 1 623 500
Kalmar konstförening/ Kalmar konstmuseum, 960 500
Kalmar läns museum, 1 870 000
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum, 416 500
Stiftelsen Blekinge läns museum, 583 100
Stiftelsen Dalarnas museum, 408 000
Stiftelsen Hallands länsmuseer (Halmstad och Varberg), 849 150
Stiftelsen Jamtli/ Jämtlands läns museum, 1 976 250
Stiftelsen Jönköpings läns museum, 1 275 000
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, 510 000
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 544 000
Stiftelsen Smålands museum, 1 851 130
Stiftelsen Värmlands museum, 884 000
Stiftelsen Örebro läns museum, 850 000
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum, 1 190 000
Västerbottens museum Aktiebolag, 769 250
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum, 270 000
Västra Götalands läns landsting/ Västarvet, 3 850 500

Samtliga sökande
Föreningen Gotlands Fornvänner/ Länsmuseet på Gotland
Kalmar konstförening/ Kalmar konstmuseum
Kalmar läns museum
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige/ Kulturen i Lund
Norrbottens läns landsting/ Norrbottens museum
Stiftelsen Blekinge läns museum
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Hallands länsmuseer (Halmstad och Varberg)
Stiftelsen Jamtli/ Jämtlands läns museum
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Värmlands museum
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Östergötlands länsmuseum
Västerbottens museum Aktiebolag
Västmanlands läns landsting/ Västmanlands läns museum
Västra Götalands läns landsting/ Västarvet

Header logo