Arrangörer inom dansområdet

Arrangörer inom dansområdet; första fördelningstillfället 2009

 

Beviljade bidrag, belopp i kr
Dance Across Borders, 100 000
Dance Across Borders, 200 000
Danscentrum Stockholm, 900 000
Danscentrum Syd, 100 000
Danscentrum Väst, 100 000
Dansstationen, 2 250 000
Moderna Dansteatern, 1 550 000
Moderna Dansteatern, 260 000
Pusterviksteatern, 275 000
Rörelsen, 200 000
Weld, 100 000
Zebra Dans, 750 000

Bordlagda
Dans i Nord/Piteå kommun
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, Stockholm

Samtliga sökande
AB Uppsala Stadsteater, Uppsala
Beenhouse ljud och rörelser, Uppsala
Dance Across Borders, Västra Götaland
Dans i Dalarna, Dalarna
Dans i Nord/Piteå kommun, Norrbotten
Danscentrum Stockholm, Nationellt
Danscentrum Syd, Skåne
Danscentrum Väst, Västra Götaland
Dansstationen, Skåne
Lekterapin Anna-Lisa Melin/Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Västra Götaland
Moderna Dansteatern, Stockholm
Moderna Dansteatern, Stockholm
Pusterviksteatern, Västra Götaland
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, Stockholm
Rörelsen, Skåne
Twisted perspective, Stockholm
Uppsala Danscenter och Uppsala Dance Crew, Uppsala
VARIA 2009, Västra Götaland
Weld, Stockholm
Zebra Dans, Stockholm

Header logo