Access

 

Beviljade ansökningar, belopp i kronor
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Dokumentation och registrering av kulturhistoriska föremål i Ájttes samlingar, 120 000
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Digitalisering av ljudband, 150 000
Arkitekturmuseet, Tillgängliggörande av Arkitekturmuseets samlingar, 510 000
Atalante, Rädda konsten! – scenarkivet.se, 210 000
Blekinge museum, Stora flytten- nya museet, 120 000
Dansmuseet, (Webb)Arkivet för Nutida Dans och Koreografi, 180 000
Dansmuseet, Dansaccess, 180 000
Fritids och Kulturförvaltningen, Landskrona museum, Rum för reklam, tillgängliggörande av unik reklamsamling, 90 000
Förbundet Svenskt Rockarkiv, Svenskt Rockarkiv, 180 000
Grafikens Hus, Grafikens Hus Samtida grafik i rörelse, 120 000
Göteborgs konstmuseum, Digitalisering av konst på papper, 180 000
Hallwylska museet, Hallwylska samlingens tillgänglighet, 120 000
Handikappförbundens samarbetsorgan, Funktionshindrades livsvillkor i ett historiskt perspektiv, 60 000
HEIMBYGDA, hembygdsförbund för Jämtlands län, Access kulturarv Jämtland, 120 000
Institutet för språk och folkminnen, Digitala källor för framtiden, 510 000
Jämtlands läns museum, Jamtli access 3, 420 000
Jönköpings läns museum, Access Jönköpings läns museum, 150 000
Kalmar Konstmuseum, Tillgängliggöra Arkiv för Svensk Formgivning, 180 000
Kalmar Läns Hembygdsförbund, Kulturbroar, 120 000
Kalmar läns museum, Platta föremål berättar, 120 000
Kulturen, Ut2009, 270 000
Kungl. biblioteket, Litteraturbanken: Digitalisering av svenska klassiker, 120 000
Kungl. biblioteket, Öppna samlingar, 600 000
Landsarkivet i Göteborg, Personer i Ostindiska Kompaniets tjänst, 90 000
Landsarkivet i Härnösand, ABM-Y Access/Digitalisering av lappfogdearkiv, fångrullor samt boupptecknings- och handelsarkiv, 150 000
Landsarkivet Östersund, Plog, kittel och get – digitalisering och vård, främst av bouppteckningar 1860-1900., 150 000
Livrustkammaren, Katalogisering av Livrustkammarens samlingar, 270 000
Luleå tekniska universitet, avd f systemvetenskap, KMM.access 2009, 720 000
Länsmuseet Gävleborg, Projekt Fogden, 330 000
Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y Access /ABM Resurs - kulturarvvasternorrland.se, 120 000
Länsmuseet Västernorrland, ABM-Y Access /Sysselsättningsåtgärder Länsmuseet Västernorrland, 300 000
Malmö Konstmuseum, TBV, 180 000
Malmö Museer, Tillgängliggörande och digitaliserande av bildarkivet, 90 000
Moderna Museet, Projektet Moderna Museet, 900 000
Nationalmuseum, Tillgängliggörande av Nationalmuseums konsthantverk och designsamlingar, 630 000
Naturhistoriska riksmuseet, Naturens mångfald - rikedom för alla, 900 000
Nordiska Akvarellmuseet, Att göra Nordiska Akvarellmuseets konstsamling tillgänglig för en bred publik, 60 000
Nordiska museet, Access till Nordiska museets samlingar, 780 000
Nordkalottens kultur- och forskningscentrum (Övertorneå kommun), Digitalisering av äldre Laponica och Nordkalottlitteratur, 120 000
Norrbottens hembygdsförbund, Se hembygden i Norrbotten via Internet, 120 000
Norrbottens museum, Folkhemmet, 120 000
Norrköpings stadsmuseum, Norrköping på film, 60 000
Regionförbundet Kalmar/Regionbiblioteket, Os-Gothia, 180 000
Regionmuseet Kristianstad, Skånsk historia - i skrift och noter, på bild och film., 60 000
Riksantikvarieämbetet, Riksantikvarieämbetets Accessprojekt, 570 000
Riksarkivet, Media Konverterings Centrum MKC, DIgArk, 510 000
Riksarkivet/Svensk arkivinformation, DAF – digital arkivöverföring för forskning vid universitet och högskolor samt för allmänheten, 1 260 000
Riksteatern/Nationella Dramaturgiatet, Dramawebben - kartläggning och tillgängliggörande av icke upphovsrättsskyddad dramatik, 120 000
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, Romskt Arkiv, 120 000
Skissernas museum (Lunds universitet), SkissAccess, 120 000
Skånes Hembygdsförbund, Tillgängliggörande av hembygdsföreningarnas samlingar - avslutningen, 90 000
Statens försvarshistoriska museer, Gallra och bruka, 900 000
Statens historiska museer, Invite - öppna samlingar vid SHMM, 1 200 000
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), SLBAs donationer upp i ljuset, 750 000
Statens maritima museer, Hands on Vasa, 240 000
Statens museer för världskultur, Samlingarna, 810 000
Statens musiksamlingar, Konvertering, registrering och digitalisering vid Statens musiksamlingar, 270 000
Stiftelsen Skansen, Dokumentation, registrering och hantering av föremål och textilier, 120 000
Stiftelsen Smålands museum, Glasaccess, 60 000
Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms hembygdsgårdar, 120 000
Stockholms stadsmuseum, Access till Stockholm, 780 000
Svensk Form, Designarkiv, 120 000
Svensk Teaterunion -Svenska ITI, Scendatabasen, 120 000
Svenska Filminstitutet, Filmarkivet i Grängesberg, 2 520 000
Sverigefinländarnas arkiv, Publisering av Sverigefinländarnas kulturmaterial via Internet, 240 000
Sörmlands museum, Moderna historier i samlingarna, 120 000
Tekniska museet, Digitalisering och tillgängliggörande av Tekniska museets föremålssamling på Internet, 240 000
Tekniska museet, Från matematikmaskin till IT, 120 000
Vilhelmina kommun, ABM Södra Lappland, 120 000
Virserums konsthall, Virserumsprojektet, 120 000
Värmlands Hembygdsförbund, Access kulturarv Värmland, 240 000
Värmlands Museum, Access Värmlands Museum, 120 000
Värmlandsarkiv, Arkivförädling Värmland, 150 000
Västarvet, K-samsök, 180 000
Västerbottens museum, Access till kulturarv i Västerbottens län, år 2009, 450 000
Västmanlands läns museum, Tillgängliga arkiv- och föremålssamlingar, 150 000
Ystads kommun/ Kultur- och utbildningsförvalt., Konst i linje, 120 000
Örebro läns museum, Accessprojekt, år 2009 för BJC - Bergs- och järnvägshist centrum etapp 4, 150 000
Östergötlands länsmuseum, Inventering, katalogisering, registrering, digitalisering och tillgängliggörande av egna och andras, 210 000

Samtliga ansökningar
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, NORRBOTTEN
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, SKÅNE
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, STOCKHOLM
Arkitekturmuseet, STOCKHOLM
Atalante, VÄSTRA GÖTALAND
Bildmuseet, VÄSTERBOTTEN
Birgittastiftelsen/Sancta Birgitta klostermuseum, ÖSTERGÖTLAND
Blekinge museum, BLEKINGE
Centrum för Ögonblickets Konst, VÄSTRA GÖTALAND
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, VÄSTRA GÖTALAND
Dansmuseet, STOCKHOLM
Folkmusikens hus, DALARNA
Folkoperan AB, STOCKHOLM
Fredriksdal museer och trädgårdar, SKÅNE
Fritids och Kulturförvalt., Landskrona museum, SKÅNE
Förbundet Svenskt Rockarkiv, KALMAR
Föreningsarkivet i Jämtlands län, JÄMTLAND
Grafikens Hus, SÖDERMANLAND
Grekiskt Kulturcentrum, STOCKHOLM
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, GÄVLEBORG
Göteborgs konstmuseum, VÄSTRA GÖTALAND
Hallwylska museet, STOCKHOLM
Handikappförbundens samarbetsorgan, STOCKHOLM
HEIMBYGDA, hembygdsförbund för Jämtlands län, JÄMTLAND
Hembygdsmuseum, NORRBOTTEN
Hylte Hembygdskrets, HALLAND
Hälsinglands Hembygdskrets, GÄVLEBORG
Institutet för språk och folkminnen, UPPSALA
Jämtlands läns bibliotek, Östersunds kommun, JÄMTLAND
Jämtlands läns museum, JÄMTLAND
Jönköpings läns hembygdsförbund, JÖNKÖPING
Jönköpings läns museum, JÖNKÖPING
Kalmar Konstmuseum, KALMAR
Kalmar Läns Hembygdsförbund, KALMAR
Kalmar läns museum, KALMAR
Karlstads stadsbibliotek, VÄRMLAND
Kronobergs läns hembygdsförbund, KRONOBERG
Kulturen, SKÅNE
Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, SKÅNE
Kulturportal LUND ideell förening, SKÅNE
Kungl. biblioteket, STOCKHOLM
Kungliga Akademien för de fria konsterna, STOCKHOLM
Kurdiska Biblioteket, STOCKHOLM
Landsarkivet i Göteborg, VÄSTRA GÖTALAND
Landsarkivet i Härnösand, VÄSTERNORRLAND
Landsarkivet i Lund, SKÅNE
Landsarkivet Östersund, JÄMTLAND
Landsarkiveti Uppsala, UPPSALA
Leksands kulturhus, DALARNA
Lidköpings kommun, Vänermuseet, VÄSTRA GÖTALAND
Litografklubbens Arkiv, STOCKHOLM
Livrustkammaren, STOCKHOLM
Ljusdalsbygdens museum, GÄVLEBORG
Luleå tekniska universitet, avd f systemvetenskap, NORRBOTTEN
Länsmuseet Gävleborg, GÄVLEBORG
Länsmuseet Halmstad, HALLAND
Länsmuseet Västernorrland, VÄSTERNORRLAND
Malmö Idrottsmuseum/Fritidsförvaltningen, SKÅNE
Malmö Konstmuseum, SKÅNE
Malmö Museer, SKÅNE
Millesgården, STOCKHOLM
Moderna Museet, STOCKHOLM
Museiföreningen SS Orions vänner, STOCKHOLM
Nationalmuseum, STOCKHOLM
Naturens Hus vid Vetenskapens Hus KTH & SU, STOCKHOLM
Naturhistoriska riksmuseet, STOCKHOLM
Nordiska Akvarellmuseet, VÄSTRA GÖTALAND
Nordiska museet, STOCKHOLM
Nordkalottens kultur- och forskningscentrum (Övertorneå kommun), NORRBOTTEN
Norrbottens hembygdsförbund, NORRBOTTEN
Norrbottens museum, NORRBOTTEN
Norrköpings stadsmuseum, ÖSTERGÖTLAND
Regionförbundet Kalmar/Regionbiblioteket, KALMAR
Regionmuseet Kristianstad, SKÅNE
Riksantikvarieämbetet, STOCKHOLM
Riksarkivet, Media Konverterings Centrum MKC, VÄSTERNORRLAND
Riksarkivet/Svensk arkivinformation, VÄSTERNORRLAND
Riksteatern/Nationella Dramaturgiatet, STOCKHOLM
Romskt Kulturcentrum i Stockholm, STOCKHOLM
Runö Folkhögskola, STOCKHOLM
Skissernas museum (Lunds universitet), SKÅNE
Skoklosters slott, STOCKHOLM
Skånes Hembygdsförbund, SKÅNE
Statens försvarshistoriska museer, STOCKHOLM
Statens historiska museer, STOCKHOLM
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA), STOCKHOLM
Statens maritima museer, STOCKHOLM
Statens museer för världskultur, STOCKHOLM
Statens musiksamlingar, STOCKHOLM
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, STOCKHOLM
Stiftelsen Hälsinglands museum, GÄVLEBORG
Stiftelsen Skansen, STOCKHOLM
Stiftelsen Smålands museum, KRONOBERG
Stockholms läns hembygdsförbund, STOCKHOLM
Stockholms stadsmuseum, STOCKHOLM
Stockholms universitet biblioteket, STOCKHOLM
Subtopia, STOCKHOLM
Svensk Form, STOCKHOLM
Svensk Teaterunion -Svenska ITI, STOCKHOLM
Svenska Filminstitutet, DALARNA
Sverigefinländarnas arkiv, STOCKHOLM
Sveriges Hembygdsförbund, STOCKHOLM
Syriska föreningen i Stockholm, STOCKHOLM
Södertörns högskolebibliotek, STOCKHOLM
Sörmlands museum, SÖDERMANLAND
Tekniska museet, STOCKHOLM
Universitetsbiblioteket i Lund, SKÅNE
Uppsala universitetsbibliotek, UPPSALA
Vilhelmina kommun, VÄSTERBOTTEN
Virserums konsthall, KALMAR
Värmlands Hembygdsförbund, VÄRMLAND
Värmlands Museum, VÄRMLAND
Värmlandsarkiv, VÄRMLAND
Västarvet, VÄSTRA GÖTALAND
Västerbottens museum, VÄSTERBOTTEN
Västerås stadsbibliotek, VÄSTMANLAND
Västmanlands läns museum, VÄSTMANLAND
Ystads kommun/ Kultur- och utbildningsförvalt., SKÅNE
Örebro läns museum, ÖREBRO
Östergötlands länsmuseum, ÖSTERGÖTLAND
Österlens museum/Simrishamns kommun, SKÅNE

Header logo