Utvecklingsbidrag regionala bibliotek

Utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet, andra fördelningstillfället 2008

 

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Gotlands länsbibliotek, Fokus rummet äldreboend/bibliotek, 70 000
Länsbibliotek Dalarna, Ordbok till nya medborgare!, 90 000
Länsbibliotek Värmland, Post-projektet, 150 000
Länsbibliotek Västmanland, Språkstart/Förstudie, 70 000
Länsbibliotek Östergötland, Bilden av biblioteket fas 2, 200 000
Länsbiblioteket i Örebro län, Länsbibliotek 2.0: Från två län till tjugotvå kommuner - regional biblioteksverksamhet i förändring, 100 000
Norrbottens länsbibliotek, Möte med Norrbottensförfattare, 200 000
Regionbibliotek Halland, Synliggöra biblioteket - identitet, image och profil, 400 000
Regionbibliotek Skåne, Från inspiration till aktion, 80 000
Regionbibliotek Stockholm, Biblioteket, boken och den långa svansen, 300 000
Regionbibliotek Stockholm, Samverkan mellan folkbibliotek och omsorg/äldreomsorg, 300 000
Regionbibliotek Stockholm, Wikipedia, 150 000
Regionbibliotek Västra Götaland, Film om bibliotekens anpassade medier, 110 000

Samtliga sökande
Gotlands länsbibliotek, Gotlands län
Länsbibliotek Dalarna, Dalarnas län
Länsbibliotek Värmland, Nationellt
Länsbibliotek Västmanland, Västmanlands län
Länsbibliotek Östergötland, Östergötlands län
Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens län
Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro län
Länsbiblioteket Västernorrland, Nationellt
Norrbottens länsbibliotek, Norrbottens län
Regionbibliotek Halland, Hallands län
Regionbibliotek Kalmar, Kalmar län
Regionbibliotek Skåne, Skåne län
Regionbibliotek Stockholm, Nationellt
Regionbibliotek Stockholm, Stockholms län
Regionbibliotek Västra Götaland, Nationellt

Header logo